IT-Helpdesk pilottestar en återuppringningstjänst från den 20 januari 2022

20.01.2022 - 08.58
Ingress

IT-centret pilottestar en ny återuppringningstjänst för IT-Helpdesk från och med torsdagen den 20 januari 2022. Tjänsten ger universitetsanvändarna möjlighet att välja att IT-Helpdesk ska ringa upp om det är kö till våra telefontjänster. Vi strävar efter att ringa upp så snabbt som möjligt, beroende på situationen dock senast följande dag.

  • Om du redan har lämnat en begäran om att bli uppringd kan du inte lämna en ny begäran innan vi har ringt dig.
  • I tjänstens pilotskede beror möjligheten att välja återuppringningen på hur många som köar till tjänsten, så alla som köar kommer inte nödvändigtvis att få tillgång till tjänsten.

Kontaktuppgifter till IT-Helpdesk:

 

Tillbaka upp