Prova en ny molninspelningtjänst för Zoom-inspelningar – en pilot på gång

14.01.2022 - 09.58

Universitetsstuderande och -personal kan nu använda NORDUnets molninspelningtjänst som lagts till Zoom-tjänsten den 1 januari 2022. Tjänsten möjliggör till exempel en mer tillförlitlig lagring än lagring på föreläsningssalens dator. Med hjälp av lagringstjänsten lagras Zoom-inspelningar på NORDUnets nordiska server, där du kan ladda ner dem till din egen arbetsdator vid universitetet. NORDUnet är en tjänsteleverantör för universitetets Zoom-version.

IT-centret testar tjänsten vid universitetet fram till slutet av vårterminen den 31 maj 2022. Tjänstens form kommer att bli mer exakt efter piloten.

  • Läs IT-Helpdesk-instruktioner.
  • I NORDUnets molninspelning skickas nedladdningslänken för inspelningen till mötesorganisatörens (host) e-post efter inspelningen.
  • Inspelningen lagras på NORDUnets nordiska server där den kan laddas ner under tio dagar. Efter detta kommer inspelningen att tas bort från servern och kan inte återställas.
  • Ladda ner inspelningen till din egen arbetsdator och efter det kan du bearbeta eller ladda upp den till en valfri plattform (Unitube, YouTube).
Tillbaka upp