Unitube får en ny livscykelfunktion från och med 5 april 2022

24.03.2022 - 13.24

Vi introducerar en ny livscykelfunktion för inspelningar i universitetets videotjänst Unitube från och med tisdagen den 5 april 2022. Med hjälp av livscykelfunktionen ser vi till att Unitube-innehållet är aktuellt, vi underlättar underhåll av videorna och effektiviserar användningen av tjänstens lagringskapacitet.

Unitube är universitetets videotjänst där du kan spela in, direktuppspela, titta på, publicera och hantera videor som du publicerat. Läs ytterligare information om Unitube-tjänsten och instruktioner för användning från IT-Helpdesk.

  • I och med livscykelfunktionen har varje Unitube-uppladdning ett förfallodatum fram till vilket inspelningen sparas. Efter förfallodatumet raderas videon från Unitube-uppladdningssajten.  
  • Alla nuvarande Unitube-inspelningar samt nya inspelningar från salar och studior får i och med förnyelsen automatiskt en giltighetstid som räcker tre år.  
  • På Unitube-uppladdningssajten kan du välja en tidpunkt för när inspelningarna raderas på mellan ett halvt och tre år.
  • Om du vill kan du även förlänga giltighetstiden för inspelningarna.

I ett senare skede strävar vi efter att lägga till en påminnelsefunktion i tjänsten, genom vilken hanterare av Unitube-serier får påminnelser om inspelningar vars giltighetstid håller på att löpa ut.

 

Tips för att hantera livscykeln för Unitube-videor:

  • Det lönar sig att ange den längsta möjliga giltighetstiden för de viktigaste videorna som används länge.
  • Visste du att du kan lägga till andra personer och användargrupper till Unitube-uppladdningssajten för att hantera dina inspelningsserier? Att dela på ansvaret är ett bra sätt att säkerställa kontinuiteten!

Du kan skicka frågor och feedback om Unitube-tjänsten till adressen: unitube@helsinki.fi

Tillbaka upp