Var ditt användarnamn låst? Detta kan hända om du inte genomför datasäkerhetstest i tid

04.05.2022 - 15.36
Ingress

Alla närvarande examensstuderande och personal ska genomföra universitets datasäkerhetstest årligen. Tiderna för att genomföra testet fördelas över hela läsåret och tiden för genomförandet bestäms utgående från användarnamnet. Om du inte gör testet inom utsatt tid, spärras ditt användarnamn.

Vad är Helsingfors universitets datasäkerhetstest?

Helsingfors universitets datasäkerhetstest fäster uppmärksamhet vid datasäkerhet och datasäkert beteende. Det korta, årliga testet är obligatoriskt för personal och närvarande examensstuderande. För examensstuderande, testet tagits i bruk i februari 2022.

Tiderna för att genomföra testet fördelas över hela läsåret och tiden för genomförandet bestäms utgående från användarnamnet.

Du kommer att meddelas om din tid per e-post. Du får flera påminnelser om testet per e-post (från noreply@helsinki.fi), varav den första kommer två månader innan tidsfristen går ut.

Utöver e-post får du även påminnelser i Flamma och Studietjänsten.

Om du inte gör testet före utsatt tid, spärras ditt användarnamn

Det tar bara cirka 15 minuter att göra testet. Vi rekommenderar att du gör provet strax efter du får det första meddelandet om din egen tidsfrist.

Om du inte gör testet före utsatt tid, spärras ditt användarnamn och du kan inte längre logga in på universitetets tjänster.

Om detta händer, vänligen kontakta IT-Helpdesk (helpdesk@helsinki.fi) för ytterligare instruktioner. Om möjligt, använd gärna e-post.

Mer information

Tillbaka upp