Office 365 Pro Plus i hemmabruk

I Office 365-paketet för universitetspersonalen och studerande ingår förutom e-post och kalender en licens för hemmabruk på fem enheter.

OBS: Laddningsrätten för hemdatorer gäller inte studerande vid öppna universitetet eller andra vid universitetet med Microsofts licensnivå A1.
De kan dock använda Microsoft Office-programmen i webbläsare. Detta förutsätter inloggning med Helsingfors universitets användarnamn på adressen portal.office.com.

När anställnings- eller studieförhållandet till universitetet upphör (användarnamnet tas ur bruk) går Office ProPlus 365 till ett s.k. "reduced functionality”-läge. Då kan man öppna och skriva ut filer, men det är inte längre möjligt att redigera dem eller skapa nya filer.
Mer information om behörighetens giltighet

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer. Observera att installationen förutsätter förhöjda rättigheter (Administrator). Office-paketet kan beställas till universitetets centraliserat administrerade datorer via Software Center.

Går det inte att logga in i e-posten i molnet? Ange ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).
Närmare instruktioner om inställningar och inloggning

Ibrugtagandet sker i två steg

  1. Kolla att du har tagit i bruk Office 365 - här
  2. Registrera dig i OWA (Outlook Web App) och ladda programvara från Microsofts hemsida

Mera information från detaljerad hjälp

Om du behöver mer information eller hjälp i anknytning till installation kontakta Microsofts kundtjänst direkt. 

Nedladdning av programvara från Microsofts hemsida

Om du inte tidigare har haft ett Office-paket kan du starta installationen direkt. Om du använder en äldre version av Office ska du först avinstallera den (Control Panel > Programs > Uninstall a program).

Registrera dig i OWA (Outlook Web App) och klicka på Installera Office / Asenna Office

Hemsidan för Office 365 (Office 365 home page) öppnas. På denna sida ser du de program som du har behörighet till, antalet installerade program samt antalet licenser som finns kvar. På denna sida kan du också avinstallera den aktiva licensen från datorn.

Klicka Install Office 2016 (1) eller Other installations (2), om du vill byta språket på det Office-paket som ska installeras till ett annat än det föreslagna språket.

Installationen föreslår automatiskt det språk som används i OWA som språk för Office. Se anvisning för ändring av språkinställningar i OWA.

Installation

När du har valt språk och version (32/64 bit), klicka på Install. Beroende på webbläsare varierar vyn:

Mozilla Firefox

Spara installationspaketet på datorn (Save) eller starta installationen direkt (Run). Om du sparar filen, hittar du den oftast i Downloads-mappen (Hämtade filer).

När du startar paketet ber man först ange förhöjda rättigheter. Ange admin-lösenordet för din dator.

Följ instruktionerna och installationen går vidare steg för steg.

När du får ett meddelande att du kan använda Office, börjar det vara klart... All Done!

Nu kan du öppna Office-paketets program via Start-menyn.

OBS Mac användare! När du loggar in på Office på en Mac för första gången, ber programmet dig att ange din licens. Logga in med Helsingfors universitets Office 365-användarnamn, användarnamn@helsinki.fi.

Till exempel Raimo Keski-Vääntös (rkeskiva) användarnamn är rkeskiva@ad.helsinki.fi.

När du går tillbaka till OWA:s hemsida (Office 365 home page) efter den första Office-installationen ser den lite annorlunda ut:

I Manage installs-vyn(Administrera installationer) ser du på vilka enheter du har installerat Office-paketet och hur många licenser det ännu finns kvar. I samma vy kan du avaktivera en licens på datorn (Deactivate, Avaktivera), om du t.ex. har avinstallerat ett program från datorn i fråga. Då frigörs licensen och kan användas i en annan enhet.

På samma sida är det möjligt att också göra installationer på andra enheter och system (Office on your devices, Office i dina enheter).

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp