Återvinning och urbruktagning av enheter

Tabs

Snabbinstruktion

Observera följande när din enhet gör sig av med en gammal dator eller ersätter den med en ny.

  • Alla datorer ska raderas på data innan de återvinns. IT-centret ansvarar alltid för raderingen. Gamla enheter får inte säljas eller doneras vidare. Alla enheter skickas till en samarbetspartner som ansvarar för återvinning.
  • Beställ radering på adressen helpdesk@helsinki.fi. Skriv ”Radering av data från gammal dator” som rubrik. Ange datorns namn, placering och önskad raderingstidpunkt i meddelandet.
  • Mer information om skrotning av datorer.
  • IT-centret ansvarar för återvinning av IT-utrustning. Vanligtvis hämtas gamla datorer från arbetsrum i samband med att en ny dator installeras. Om det finns IT-utrustning som ska tas ur bruk på din enhet, kontakta Helpdesk.
  • Unigrafia ansvarar för återvinning av färgkassetter.