Lagringsutrymme

På universitetet finns det tillgång till olika sorters nätverkshårdskivor antingen för eget bruk eller för grupparbeten. De fungerar både på universitetets datorer och på hemdatorer. Se också fjärranvändningsguiden.

Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. Lagringsmediernas egenskaper skiljer sig från varandra. Vilket lagringsmedium som är bäst för respektive situation framgår av en separat instruktion.

  Roaming profil

  Inställningarna för följande applikationer följer inte användaren och synas på flera datorer: Skype (inte Skype for Business), Corel VideoStudio Pro, Macromedia, Adobe, Document Building Blocks, LiveContent, Virtual Box, OneDrive.

  Hem- och gruppkataloger

  Hemkataloger

  Gruppkataloger

  IT-tjänsten ger en möjlighet för enheter och arbetsgrupper vid universitetet att lagra och dela gemensamma dokument i en åtskild gruppkatalog. Den är ett säkert lagringsutrymme för gruppen och kan användas endast av gruppens medlemmar.

  Arkivering av filer

  En del av filerna i hem- och gruppkatalogerna arkiveras om de inte har använts aktivt.

  USB-minnen och externa hårdskivor 

  USB-minnen och externa hårdskivor är behändiga sätt att lagra data på. Kom dock ihåg att ta säkerhetskopior och ta väl hand om dina lagringsmedier. Universitetets hittegodsbyrå får varje år in hundratals USB-minnen.

  Krypterande USB-minne för överflyttning av sekretessbelagd information:

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp