Att installera klientprogrammet VMware

Med klientprogrammet VMware kan du ansluta dig till universitetets virtuella servermiljö (VDI) för att bl.a. använda Oodi. 

Klientprogrammet VMware installeras vanligen centraliserat på arbetsstationer för personer som behöver det. Du hittar programmet genom att välja Start > Programs > VMware > VMvare View Client.
På Mac-datorer hittar du VMware Horizon Client genom att söka på Launchpad eller Spotlight.

Om du emellertid inte hittar programmet på din egen arbetsstation, gör så här:

Tabs

Detaljerad hjälp

Helsingfors universitet, arbetsstation som underhålls centraliserat

Windows:
Du kan installera VMware View Client ur Software Center.

Bruksanvisning för Software Center>>

Mac:
University Menu (fönstrets högerkant) > Managed Software Center > Utility > VMware Horizon Client

Om instruktionerna ovan inte fungerar, skicka en begäran till Helpdesk:

 • Kontrollera namnet på den arbetsstation du använder
  • genom att välja Start > Programs > HY > HY Assistant. Arbetsstationens namn syns i Computer name
   Mac: University Menu > Computer Info... > Computer name
  • eller genom att kontrollera uppgifter om datorn på http://www.fe.helsinki.fi/konetiedot/
  • Kontakta Helpdesk och be om installation av programmet VMware på din arbetsstation
    

Helsingfors universitet, egen arbetsstation

För installation av kundprogrammet VMware behövs behörigheter av arbetsstationens administrator. Installationspaket finns på sidan vdi.helsinki.fi bakom länken Horizon Client for Windows. Om arbetsstationen inte är ansluten till Helsingfors universitets nät, ska den ha tillgång till en skyddad HY-VPN-anslutning till Helsingfors universitets nät.

Efter att kundprogrammet har installerats kan man kontakta VDI-miljön och vid behov starta det program som behövs.