Att rensa en full profilmapp

En roamingprofil är en profil som följer med användaren och innehåller bl.a. programinställningar. Med hjälp av roamingprofilen får man tillgång till sina egna inställningar på alla arbetsstationer på universitetet. Profilen sparas på servern och har en begränsad storlek på 300 MB.

Man ska inte spara egna filer på profilen, utan den är endast avsedd för programinställningar. Egna filer ska sparas i hemkatalogen (Z-disken).

Inställningarna för universitetets roamingprofil ändrades den 15 november 2016. Inställningarna för följande applikationer kommer inte längre att följa användaren och synas på flera datorer: Skype (inte Skype for Business), Corel VideoStudio Pro, Macromedia, Adobe,  Document Building Blocks, LiveContent, Virtual Box, OneDrive.

 

OBS! Närmare instruktioner på finska och på engelska.

När profilmappen är full visas följande felmeddelande på skärmen:

När profilen är full, kan diskutrymme frigöras antingen genom att radera filer eller genom att flytta dem t.ex. till hemkatalogen (Z-disken).

Var försiktig när du raderar filer för att inte av misstag radera något viktigt. Om du inte lyckas frigöra tillräckligt med utrymme, kontakta Helpdesk.

Att granska innehållet i profilmappen

Genom att klicka på ikonen för roamingprofil i skrivbordets högra nedre hörn öppnas ett fönster där du kan se vilka filer som finns i profilen och hur mycket utrymme de tar.

De vanligaste anledningarna till att roamingprofilen blir full är:

  • Filer som sparas automatiskt av Office-programmet, som
    C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\PowerPoint
  • E-postprofilerna i Outlook eller Thunderbird samt lokala e-postmappar.

Att rensa innehållet i profilmappen

  • Öppna filhanteraren (Windows Explorer).
  • Skriv %appdata% och tryck Enter.

Obs! En del av profilkatalogerna är gömda.

Du får fram de gömda filerna genom att öppna mappinställningarna i Windows Explorers (Resurshanteringen) övre kant Tools > Folder Options och välja Show hidden files, folders and drives under fliken View.

Sök efter stora, utrymmeskrävande filer i Roamingmappen och dess undermappar och för över dem t.ex. till hemkatalogen eller radera de filer som inte behövs.

WinDirStat för analys av använt utrymme

WinDirStat är ett effektivt verktyg som kan användas för att söka filer som tar mycket utrymme.
1) Starta WinDirStat genom att skriva följande sökfras i fältet Search Programs and files under Start-menyn:
\\atkk\apps\exec\HY\Windirstat\windirstat.exe (1).
Klicka på ett sökresultat i övre delen av fönstret (2).

2) Välj katalogen C:\Users\KTUNNUS (1) och klicka på OK (2).

3) WinDirStat presenterar katalogens innehåll som en illustrativ bild.

Det rekommenderas särskilt att gå igenom AppData\Roaming. Du behöver inte beakta katalogerna AppData\Local och AppData\LocalLow – dessa ingår inte i roamingprofilen.

Tömma roamingprofilen

Det finns ett särskilt verktyg för tömning av roamingprofilen. Läs hur du börjar använda verktyget i en separat instruktion.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp