Byte från en roamingprofil till en lokal profil

En rörlig profil (roamingprofil) är en profil som följer med användaren och innehåller bl.a. programinställningar. Med hjälp av roamingprofilen får man tillgång till sina egna inställningar på alla arbetsstationer på universitetet. Profilen sparas på servern och har en begränsad storlek på 300 MB.

Man ska inte spara egna filer på profilen, utan den är endast avsedd för programinställningar. Egna filer ska sparas i hemkatalogen (Z-disken).

Roamingprofiler är avsedda för användare av datorstationer, alltså i praktiken studerande. Om du har varit studerande vid universitetet innan du anställdes kan det finnas en roamingprofil under ditt användarnamn. I detta fall rekommenderas att roamingfunktionen tas bort i enlighet med nedanstående anvisningar. 

Se även:

  Snabbguide för hur man övergår till en lokal profil

  Gå till webbplatsen https://rontti.helsinki.fi/hyad/tiedostopalvelu/.

  Observera att länken inte fungerar i webbläsaren Firefox, så använd en annan webbläsare när du loggar in.
  • Logga in på sidan med den korta formen av ditt HU-användarnamn (t.ex. rkeskiva).
  • Välj Radera (roaming-)profil bland knapparna under dina profiluppgifter på sidan som öppnas:

  Logga ut från arbetsstationen vid arbetsdagens slut. Administratörerna börjar radera roamingprofilen under natten, och därefter övergår ditt användarnamn till en lokal profil. 

  Om det uppstår problem, kontakta IT-Helpdesk. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp