Byte från en roamingprofil till en lokal profil

En rörlig profil (roamingprofil) är en profil som följer med användaren och innehåller bl.a. programinställningar. Med hjälp av roamingprofilen får man tillgång till sina egna inställningar på alla arbetsstationer på universitetet. Profilen sparas på servern och har en begränsad storlek på 300 MB.

Man ska inte spara egna filer på profilen, utan den är endast avsedd för programinställningar. Egna filer ska sparas i hemkatalogen (Z-disken).

En person i personalen som har en personlig arbetsdator kan ta den rörliga profilen ur bruk enligt nedanstående anvisningar. Studerande har inte möjlighet att ta den rörliga profilen ur bruk.

Se också

Snabbguide för hur man övergår till en lokal profil

Övergången har två steg, och det andra skedet utförs på campus i universitetets trådbundna nät.

Gör så här:

1. Dagen före campusbesöket, då du tänker byta till en lokal profil, ska du göra så här exempelvis i slutet av dagen:

  • I webbläsaren finns viktiga bokmärken, spara dem separat (läs anvisningar för hur du sparar bokmärken). De försvinner när du byter profil.
  • Spara också andra viktiga programinställningar i mån av möjlighet. Om du inte är säker på att du lyckats spara allt, kan Helpdesk försöka göra säkerhetskopior via en fjärranslutning (kontakta Helpdesk för detta).
  • OBS! 17.2.2022
    Inloggning via webbläsaren Firefox fungerar inte. Om du får ett felmeddelande av detta slag, prova med en annan webbläsare:

    Gå till webbplatsen https://rontti.helsinki.fi/hyad/tiedostopalvelu/. Klicka på Poista käytöstä roaming-profiili / Remove (roaming-) profile.

  • Logga ut från datorn

2. På campus

OBS! Använd inte datorn innan du är i universitetets trådbundna nätverk.

  • När du loggar in börjar din profil så att säga från rent bord

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp