Datorservicen

Datorservicen ansvarar för upphandling, installation och drift av datorer för universitetets anställda. Servicen omfattar Windows-, Mac- och Linuxdatorer. Datorservicen arbetar i nära samarbete med Unigrafias utskriftsservice.

Mer information på Flamma

Tabs

Detaljerad hjälp