En virtuell arbetsstation och VMware

Vid Helsingfors universitet används en virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI-miljö), som i sin tur används med klientprogrammet VMware (VMware Horizon Client). Med klientprogrammet VMware kan du ansluta dig till universitetets virtuella servermiljö för att bl.a. använda Oodi. Vad är en virtuell arbetsstation?

Klientprogrammet VMware installeras centraliserat på arbetsstationer. Om du inte hittar programmet på din arbetsstation, se instruktionen för installation av VMware.

OBS! svenska sidan är gammal. Detta kommer att översättas snart.

Tabs

Detaljerad hjälp

Att skapa en anslutning till den virtuella arbetsstationen

  • Välj Start > Programs > VMware > VMware Horizon Client.

  • I det fönster som öppnas ska du se

  • ikonen Connection Server till anslutningsservern vdi.helsinki.fi (Gammal adress thvdi-ext.it.helsinki.fi omdirigerar i samma servern)
  • Dubbelklicka på ikonen.
  • Nu öppnas en meny med en lista över olika program som det inloggade användarnamnet har behörighet för. Välj den önskade virtuella arbetsstationen. (Obs. se instruktionen för att välja en viss virtuell arbetsstation automatiskt längre ner.)
  • Dubbelklicka på ikonen.

WinOodi finns i två olika versioner med identiska funktioner. Båda kan användas till samma uppgifter. HY-Oodi/Valssi motsvarar till sitt utseende universitetets vanliga arbetsstation, medan HY-Oodi-ISO är skapad med större vikt vid läsbarhet.

  • Vänta medan det virtuella skrivbordet laddas.
  • När skrivbordet har laddats kan du starta det önskade programmet genom att välja Start > All programs > <programmets namn>.

När du har slutat använda ett program i VDI-miljön, loggar du ut från VDI-miljön genom att välja Start > Log off.

Att öppna servern automatiskt

Gör så här för att ställa in automatisk öppning till en viss virtuell arbetsstation:

Öppna VMware Horizon Client. Klicka på ikonen för anslutningsservern vdi.helsinki.fi med den högra musknappen. Nu öppnas en meny där du väljer Autoconnect to this Server.

Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client. Programmet öppnas nu automatiskt i servermenyn.

Om du normalt bara använder en viss server (t.ex. WinOodi), kan du dessutom välja att få den att öppnas automatiskt samtidigt som servern. Klicka på ikonen för den önskade servern med den högra musknappen. Du får upp en meny där du väljer Settings.

Ett nytt fönster för att justera inställningarna för servern öppnas. Kryssa för rutan Autoconnect to this Desktop. Klicka på OK.

Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client en gång till. Nu öppnas den önskade virtuella arbetsstationen automatiskt.

Om du behöver ändra inställningarna för autostart av den virtuella arbetsstationen, öppna menyn Start och leta i de senast använda programmen (i Startmenyns vänsterkolumn) efter VMware Horizon Client > Recent servers och välj vdi.helsinki.fi.