Virtuella arbetsstationer (VDI)

Vid Helsingfors universitet används en virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI-miljö), som i sin tur används med klientprogrammet VMware Horizon Client. I den virtuella arbetsstationen kan alla program användas på samma sätt som i universitetets traditionella arbetsstation. I denna instruktion förklaras närmare vad en virtuell arbetsstation är för något.

Programmet VMware Horizon Client finns installerat på alla universitetets datorer. Om du inte hittar programmet på din dator, se instruktionen för installation av programmet Horizon Client.

Instruktionen är skriven för Windows-datorer, men den kan även tillämpas för Mac och Cubbli. Det finns också en kortare instruktion för Cubbli-datorer här.

Tabs

Detaljerad hjälp

Att skapa en anslutning till den virtuella arbetsstationen

 • Klicka på förstoringsglaset i nedre kanten och börja skriva VMware.
 • Välj VMware Horizon Client.
vdi-client.png
 • I fönstret som öppnas visas ikonen för anslutningsservern vdi.helsinki.fi.
 • Dubbelklicka på ikonen för vdi.helsinki.fi.
VDI palvelin
vdi-koneet.jpg
 • Vänta medan det virtuella skrivbordet laddas.
 • När skrivbordet har laddats kan du starta det önskade programmet genom att välja förstoringsglaset och skriva det önskade programmets namn.
vdi-start-valikko.png
 • När du vill sluta använda det virtuella skrivbordet stäng av anslutningen till det virtuella skrivbordet genom att välja Start > användarikon > Sign out.
vdi-logout1.png

 

Att öppna ett virtuellt skrivbord automatiskt

Du kan välja att öppna ett visst virtuellt skrivbord automatiskt enligt följande:

 • Öppna VMware Horizon Client. Klicka på ikonen för anslutningsservern vdi.helsinki.fi med den högra musknappen.
 • Nu öppnas en meny där du väljer Autoconnect to this Server.
vdi-autoconnect-server.png
 • Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client.
 • Programmet öppnas nu automatiskt i skrivbordsmenyn.
vdi-koneet.jpg
 • Om du normalt använder bara ett visst skrivbord (t.ex. Cubbli), kan du välja att även det öppnas automatiskt.
 • Klicka på ikonen för den önskade servern med den högra musknappen.
 • Du får upp en meny där du väljer Settings.
vdi-valitseautomaattisesti.png
 • Ett nytt fönster för att justera inställningarna för servern öppnas.
 • Kryssa för rutan Autoconnect to this Desktop. Klicka på OK.
vdi-autoconnect.png
 • Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client en gång till.
 • Nu öppnas det önskade skrivbordet automatiskt.

Om du vill ändra på startinställningarna för det virtuella skrivbordet, öppna menyn Start och leta fram VMware Client. Klicka på ikonen med den högra musknappen, varvid du får fram en extra meny där Recent servers visas, och välj vdi.helsinki.fi.

vdi-recent-servers.png

 

Att starta ett virtuellt skrivbord automatiskt

Du kan i fortsättningen spara tid genom att skapa en genväg för det virtuella skrivbordet direkt på ditt eget skrivbord. Skapa genvägen så här:

 • Öppna Horizon Client på normalt sätt. Klicka på ikonen för önskat skrivbord (t.ex. Cubbli) med den högra musknappen. Nu öppnas en meny där du väljer Create shortcut to Desktop.
vdi_create_shortcut.png
 • Funktionen skapar en genväg på skrivbordet. Nästa gång kan du öppna det valda skrivbordet direkt via genvägen på ditt skrivbord.
vdi_shortcut.png

 

Ställ in fönsterinställningar

Med de förvalda inställningarna tar det virtuella skrivbordet över alla skärmar (om du använder flera). Endast en skärm visar själva skrivbordet. Då kan du inte se din egen dators skrivbord över huvud taget samtidigt, vilket kan göra det besvärligt att arbeta.

Du kan ställa in det virtuella skrivbordet som ett så kallat flytande fönster enligt följande:

 • Klicka på ikonen för det skrivbord som ska öppnas med den högra musknappen. Nu öppnas en meny där du väljer till exempel Display > Windows - Large. (Standardinställningen är All Windows, som tar över alla skärmar.)
vdi_naytonkoko.png
 • Nästa gång du öppnar det virtuella skrivbordet öppnas fönstret i den storlek som du angett. Observera att inställningen är skrivbordsspecifik, dvs. du kan välja olika inställningar för olika skrivbord.

 IEtt virtuellt skrivbord med fönsterinställningar kan se ut så här i Windows så det gäller att vara observant på vilken Start-meny man klickar på.

vdi-isanta-ja-virtuaalinen.png

 

Ett virtuellt skrivbord som hakat upp sig

Om det virtuella skrivbordet ber dig trycka Control + Alt + Delete, kan du skicka kommandot via verktygsfältet i övre kanten av skrivbordsfönstret. Send Ctrl-Alt-Delete.

vdi_ctrl-alt-del.png

Alternativt kan du trycka in knappkombinationen Ctrl + Alt + Insert på tangentbordet.

Observera att om du trycker Ctrl + Alt + Del på tangentbordet, kommer kommandot endast att skickas till värddatorn (= datorn med vilket du loggade in på det virtuella skrivbordet). 

 

Horizon Client finns inte på datorn/hemdatorn

Om du endast har ett tillfälligt eller sporadiskt behov av att använda ett virtuellt skrivbord och Horizon Client inte har installerats på din dator, kan du även använda virtuella skrivbord via webbläsaren.

vdi-selaimessa.png

Om du vill kan du installera VMware Horizon Client till exempel på din hemdator. Klicka då på Install VMware Horizon Client.
Observera att du måste ha administratörsrättigheter på datorn.

 • Logga in med ditt eget användarnamn.
vdi_nettiversio2.png
 • Efter en lyckad inloggning öppnas menyn för virtuella skrivbord.
vdi_nettiversio3.png

Avbryta anslutning

 • Klicka på utökningsfliken till vänster på det virtuella skrivbordet.
vdi_nettiversio4.png
 • I övre kanten visas tre rutor, klicka på den högra av dessa.
 • Nu öppnas en meny där du väljer Log off.
vdi_nettiversio5.png
 • Efter bekräftelsefrågan förs du tillbaka till startsidan varefter du kan stänga fönstret.

 

Felsituationer

 • Om du loggar ut eller tillbaka in på en gång, kan du få följande felmeddelande:
vdi-error.png

Detta betyder att den föregående sessionen ännu inte har stängts av. Försök igen om en stund (uppe till höger Try Again).

 

Återställning av inställningar

På den virtuella datorn finns programmet VMWare Self-Support installerat, med vilket du enkelt kan kontrollera/återställa inställningarna.

 • Starta programmet Start (Starta) > VMware UEM > Self-Support
vdi-self-support.png

Programmet VMware User Environment Manager Self-Support startas. Programmet ser ut så här:

vdi-asetukset.png

Programmet visar de inställningar som du har ändrat på.

 • Du kan ta bort ändrade inställningar genom att välja inställningen och klicka på Reset.

 

Att överföra filer mellan hemdatorn och VDI-tjänsten (Windows)

Ibland kan man behöver överföra filer från hemdatorn till VDI-tjänsten. Om du till exempel har bilder på kvitton på din hemdator som du vill lägga till i en reseräkning i SAP, kan du göra det med VDI-tjänsten enligt följande.

Att flytta filer från hemdatorn

 • Klicka på öppningsfliken för VDI-tjänsten.
vdi_020_kahva_b.png
 • Klicka på dataöverföringsikonen i fönstret som öppnas
vdi_022_tiedonsiirtokuvake_b.png
 • Öppna fliken Upload.
 • Klicka på Choose Files.
vdi_037_kotoa_tyohon_1_b.png
 • Leta fram filen som ska överföras. I detta exempel Kotikoneella oleva tiedosto.docx.
vdi_038_kotoa_tyohon_2_b.png
 • Du kan lägga till filer genom att klicka på Add more files.
 • Filerna sparas i din egen My Documents-mapp och kan användas på din arbetsdator.
vdi_041_kotoa_tyohon_valmis_b.png

Att flytta filer till hemdatorn

 • Öppna fliken Download.
vdi_023_download.png
 • Välj filen på fjärrskrivbordet genom att klicka på den en gång. I detta exempel Etätyöpäydällä oleva tiedosto.
vdi_031_etatyopoydalta_kotikoneelle_1_b.png
 • Filen visas nu även i överföringsfönstret.
vdi_032_tiedosto_lisatty_b.png

När du har valt alla filer som ska överföras, klicka på överföringsikonen till höger.

vdi_032_tiedosto_lisatty_c.png
 • Du kan öppna filen eller spara den på din hemdator.
vdi_033_tallenna_tai_avaa.png