Virtuella arbetsstationer (VDI)

Du kan skapa en fjärranslutning från din hemdator till en stationär Windows 10-dator på universitetet.
Läs mer i denna anvisning.

Vid Helsingfors universitet används en virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI-miljö), som i sin tur används med klientprogrammet VMware Horizon Client. I den virtuella arbetsstationen kan alla program användas på samma sätt som i universitetets traditionella arbetsstation. I denna instruktion förklaras närmare vad en virtuell arbetsstation är för något.

Det tillgängliga datorutbudet varierar mellan användargrupper enligt anställningsstatus och eventuellt köpta tilläggslicenser. Som standard syns både Windows- och Linux-maskiner för alla som står i anställningsförhållande till universitetet och endast Linux-maskiner för alla andra.

Programmet VMware Horizon Client finns installerat på alla universitetets datorer. Om du inte hittar programmet på din dator, se instruktionen för installation av programmet Horizon Client.

Instruktionen är skriven för Windows-datorer, men den kan även tillämpas för Mac och Cubbli. Det finns också en kortare instruktion för Cubbli-datorer här.

  Att skapa en anslutning till den virtuella arbetsstationen

  • Klicka på förstoringsglaset i nedre kanten och börja skriva VMware.
  • Välj VMware Horizon Client.
  • I fönstret som öppnas visas ikonen för anslutningsservern vdi.helsinki.fi.
  • Dubbelklicka på ikonen för vdi.helsinki.fi.
  • Vänta medan det virtuella skrivbordet laddas.
  • När skrivbordet har laddats kan du starta det önskade programmet genom att välja förstoringsglaset och skriva det önskade programmets namn.
  • När du vill sluta använda det virtuella skrivbordet stäng av anslutningen till det virtuella skrivbordet genom att välja Start > användarikon > Sign out.

   

  Att öppna ett virtuellt skrivbord automatiskt

  Du kan välja att öppna ett visst virtuellt skrivbord automatiskt enligt följande:

  • Öppna VMware Horizon Client. Klicka på ikonen för anslutningsservern vdi.helsinki.fi med den högra musknappen.
  • Nu öppnas en meny där du väljer Autoconnect to this Server.
  • Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client.
  • Programmet öppnas nu automatiskt i skrivbordsmenyn.
  • Om du normalt använder bara ett visst skrivbord (t.ex. Cubbli), kan du välja att även det öppnas automatiskt.
  • Klicka på ikonen för den önskade servern med den högra musknappen (1).
  • Du får upp en meny där du väljer Settings (2).
  • Ett nytt fönster öppnas där du kan ange inställningarna för servern.
  • Klicka på On under punkten Autoconnect to this Desktop. Stäng fönstret via krysset i det övre högra hörnet.

   

  • Därefter kan du stänga ner och starta om VMware Horizon Client en gång till.
  • Nu öppnas det önskade skrivbordet automatiskt.

  Om du vill ändra på startinställningarna för det virtuella skrivbordet, öppna menyn Start och leta fram VMware Client. Klicka på ikonen med den högra musknappen, varvid du får fram en extra meny där Recent servers visas, och välj vdi.helsinki.fi.

   

  Att starta ett virtuellt skrivbord automatiskt

  Du kan i fortsättningen spara tid genom att skapa en genväg för det virtuella skrivbordet direkt på ditt eget skrivbord. Skapa genvägen så här:

  • Öppna Horizon Client på normalt sätt. Klicka på ikonen för önskat skrivbord (t.ex. Cubbli) med den högra musknappen. Nu öppnas en meny där du väljer Create shortcut to Desktop.
  • Funktionen skapar en genväg på skrivbordet. Nästa gång kan du öppna det valda skrivbordet direkt via genvägen på ditt skrivbord.

   

  Ställ in fönsterinställningar

  Med de förvalda inställningarna tar det virtuella skrivbordet över alla skärmar (om du använder flera). Endast en skärm visar själva skrivbordet. Då kan du inte se din egen dators skrivbord över huvud taget samtidigt, vilket kan göra det besvärligt att arbeta.

  Du kan ställa in det virtuella skrivbordet som ett så kallat flytande fönster enligt följande:

  • Klicka på ikonen för det skrivbord som ska öppnas med den högra musknappen. Nu öppnas en meny där du väljer till exempel Display > Window - Large. (Standardinställningen är All Monitors, som tar över alla skärmar.)
  • Nästa gång du öppnar det virtuella skrivbordet öppnas fönstret i den storlek som du angett. Observera att inställningen är skrivbordsspecifik, dvs. du kan välja olika inställningar för olika skrivbord.

   IEtt virtuellt skrivbord med fönsterinställningar kan se ut så här i Windows så det gäller att vara observant på vilken Start-meny man klickar på.

   

  Ett virtuellt skrivbord som hakat upp sig

  Om det virtuella skrivbordet ber dig trycka Control + Alt + Delete, kan du skicka kommandot via verktygsfältet i övre kanten av skrivbordsfönstret. Send Ctrl-Alt-Delete.

  Alternativt kan du trycka in knappkombinationen Ctrl + Alt + Insert på tangentbordet.

  Observera att om du trycker Ctrl + Alt + Del på tangentbordet, kommer kommandot endast att skickas till värddatorn (= datorn med vilket du loggade in på det virtuella skrivbordet). 

   

  Horizon Client finns inte på datorn/hemdatorn

  Om du endast har ett tillfälligt eller sporadiskt behov av att använda ett virtuellt skrivbord och Horizon Client inte har installerats på din dator, kan du även använda virtuella skrivbord via webbläsaren.

  Om du vill kan du installera VMware Horizon Client till exempel på din hemdator. Klicka då på Install VMware Horizon Client.
  Observera att du måste ha administratörsrättigheter på datorn.

  • Logga in med ditt eget användarnamn.
  • Efter en lyckad inloggning öppnas menyn för virtuella skrivbord.

  Avbryta anslutning

  • Klicka på utökningsfliken till vänster på det virtuella skrivbordet.
  • I den övre kanten finns fyra knappar, klicka på den högra.
  • En meny öppnas, välj Log out.
  • Efter bekräftelsefrågan förs du tillbaka till startsidan varefter du kan stänga fönstret.

   

  Felsituationer

  • Om du loggar ut eller tillbaka in på en gång, kan du få följande felmeddelande:

  Detta betyder att den föregående sessionen ännu inte har stängts av. Försök igen om en stund (uppe till höger Try Again).

   

  Återställning av inställningar

  På den virtuella datorn finns programmet VMWare Self-Support installerat, med vilket du enkelt kan kontrollera/återställa inställningarna.

  • Starta programmet Start (Starta) > VMware DEM > Self-Support

  Programmet VMware User Environment Manager Self-Support startas. Programmet ser ut så här:

  Programmet visar de inställningar som du har ändrat på.

  • Du kan ta bort ändrade inställningar genom att välja inställningen och klicka på Reset.

   

  Överföring av filer mellan hemdatorn och VDI-fjärrskrivbordet (Windows, användning av klientprogram)

  Med dessa instruktioner kan du överföra filer mellan datorn och fjärrskrivbordet om du använder VDI-klientprogrammet. Om du använder fjärrskrivbordet via webbläsaren, se följande punkt.

  Du kan lägga till en disk eller mapp från din hemdator på fjärrskrivbordet. På så sätt kan du enkelt flytta filer mellan hemdatorn och fjärrskrivbordet.

  •  Klicka på trepunktsmenyn i övre kanten av fjärrskrivbordet och välj Settings.

  Klicka på Drive Sharing i den vänstra kolumnen och knappen Add i den högra kolumnen.

    

   • Leta efter den disk eller mapp som du vill dela på hemdatorn. I detta exempel delas bara en mapp, ETÄTYÖ MÖKILLÄ / DISTANSARBETE PÅ STUGAN. Välj mappen och klicka på OK.
   • En delad mapp eller diskenhet syns nu i listan. Stäng fönstret via krysset i det övre högra hörnet.
   • Mappen eller disken syns nu på fjärrskrivbordet bland de övriga diskarna. Du kan öppna mappen och behandla filerna i den antingen på fjärrskrivbordet eller i filhanteringen på din egen dator. Ändringarna syns både på fjärrskrivbordet och på din egna dator.
   • Du kan avsluta delningen genom att välja mappen och klicka på Remove.

      

   Överföring av filer mellan hemdatorn och VDI-fjärrskrivbordet (Windows, med webbläsare)

   I detta avsnitt ges instruktioner för överföringen av filer när du använder fjärrskrivbordet i en webbläsare. Om du använder fjärrskrivbordet i klientprogrammet, se föregående avsnitt.

   Ibland kan man behöver överföra filer från hemdatorn till VDI-tjänsten. Om du till exempel har bilder på kvitton på din hemdator som du vill lägga till i en reseräkning i SAP, kan du göra det med VDI-tjänsten enligt följande.

   Att flytta filer från hemdatorn

   • Klicka på öppningsfliken för VDI-tjänsten.
   • Klicka på dataöverföringsikonen i fönstret som öppnas
   • Öppna fliken Upload.
   • Klicka på Choose Files.
   • Leta fram filen som ska överföras. I detta exempel Kotikoneella oleva tiedosto.docx.
   • Du kan lägga till filer genom att klicka på Add more files.
   • Filerna sparas i din egen My Documents-mapp och kan användas på din arbetsdator.

   Att flytta filer till hemdatorn

   • Öppna fliken Download.
   • Välj filen på fjärrskrivbordet genom att klicka på den en gång. I detta exempel Etätyöpöydällä oleva tiedosto.
   • Filen visas nu även i överföringsfönstret.

   När du har valt alla filer som ska överföras, klicka på överföringsikonen till höger.

   • Du kan öppna filen eller spara den på din hemdator.

   Utskrift från VDI-dator

   VDI-datorn har utskriftskön \\birch2\Smartcard-PCL som lokal kö, och övriga köer kommer från moderdatorn (t.ex. hemmaskrivaren). Skrivarnas funktion beror på moderdatorns nätuppkoppling.

   Läs mer i anvisningarna för utskrift vid universitetet > Utskrift i eduroam-nätverket

   Ge respons

   Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

   Hur skulle du förbättra denna instruktion?
   Tillbaka upp