Mac-användare: Så här byter du enklast lösenord!

Obs! De här instruktionerna gäller bara Mac-datorer som administreras centralt av universitetet och deras användare.

Instruktionerna är skrivna för operativsystemet macOS Ventura. I andra systemversioner kan vyn vara något annorlunda. 

De Apple-datorer som används vid universitetet för närvarande har en SecureToken-funktion som förbättrar datasäkerheten. För att funktionen ska förbli aktiverad för användaren rekommenderar universitetets Mac-administratörer att du byter lösenord på din Mac-dator i stället för i universitetets lösenordsbytestjänst (www.helsinki.fi/salasana). Om du inaktiverar SecureToken-funktionen innebär det till exempel att du inte kan göra datasäkerhetsuppdateringar på din Mac-dator.

Om du använder en Mac-dator vid universitetet och har bytt lösenord i nättjänsten rekommenderar vi att du kontaktar IT-Helpdesk. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Observera att Apples lösenordskrav inte är desamma som universitetets. För att undvika problem ska du alltid följa universitetets egna lösenordskrav.
Av datasäkerhetsskäl anges lösenordskraven inte i den här anvisningen, men du kan läsa dem på adressen www.helsinki.fi/salasana.

  Observera att Mac-datorn måste vara i universitetets nätverk när du byter lösenord, det vill säga i  eduroam eller ett trådbundet nätverk i universitetets lokaler eller VPN-ansluten på annat håll (uh-vpn-helsinkifi-only räcker).

  • Öppna Apple-menyn, välj System Settings (Systeminställningar) > Users & Groups (Användare och grupper).
  • Klicka på i-ikonen efter ditt namn.
  • Klicka på Change password… (Byt lösenord…) i fönstret som öppnas.
  • I fälten anger du först ditt nuvarande lösenord och sedan det nya lösenordet två gånger. 
  • Klicka till slut på Change Password (Byt lösenord).

  Du kan kontrollera att lösenordet bytts i universitetsmenyn. 

  Kom också ihåg att uppdatera lösenorden i olika program och enheter.

  I fliken Detaljerad hjälp hittar du illustrerade instruktioner

  Så här ändrar du lösenordet för ditt universitetsanvändarnamn på en Mac-dator

  Observera att Mac-datorn måste vara i universitetets nätverk när du byter lösenord, det vill säga i  eduroam eller ett trådbundet nätverk i universitetets lokaler eller VPN-ansluten på annat håll (uh-vpn-helsinkifi-only räcker). Se närmare instruktioner för användning av VPN-anslutning i de separata anvisningarna.

  Öppna Apple-menyn, välj System Settings (Systeminställningar) och scrolla ner i undermenyn till Users & Groups (Användare och grupper).

  Klicka på i-ikonen efter ditt namn.

  Klicka på ikonen Change password… (Byt lösenord…)

   I fälten anger du först ditt gamla lösenord och sedan det nya lösenordet två gånger. Klicka till slut på Change Password (Byt lösenord).

  Du kan också lägga till en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg lösenordet (du kan se ledtråden i inloggningsfönstret). Använd inte en ledtråd som gör att någon annan kan gissa ditt lösenord.

  Ditt lösenord har ändrats. Du kan kontrollera att lösenordet ändrats exempelvis i universitetsmenyn.

   

  Därefter kan du stänga systeminställningarna och starta om datorn. 

  Kom också ihåg att uppdatera lösenorden i olika program och enheter. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp