Windows 10-versionuppdatering

IT-centret uppdaterar operativsystemet Windows 10 till nyare version (Feature Update) på universitetets datorer. Uppdateringen gäller de datorer med operativsystemet Windows 10 som underhålls centraliserat.

När du handlar i tid, kan du själv bestämma när din dator installerar uppdateringen. Din dator meddelar den utsatta tiden före vilken du kan installera uppdateringen själv. Om du inte installerar uppdateringen före den utsatta tiden, görs uppdateringen automatiskt när du startar din dator efter att den utsatta tiden gått ut. Då kan du inte längre senarelägga uppdateringen. Det lönar sig därför för dig att välja en lämplig tid och att installera uppdateringen när du inte behöver din dator under en tid.

Att installera uppdateringspaketet tar 1–1,5 timmar. Under installationen kan du inte använda datorn. Spara dina oavslutade arbeten och stäng alla aktiva program innan du startar installationen.

Har min dator uppdaterats redan?
Du kan kontrollera vilken version av Windows du har genom att öppna startmenyn och välja Settings > System > About. Efter installationen är versionen minst "Version 1803".

Tabs

Detaljerad hjälp

Installera uppdateringen via Software Center

När uppdateringen har distribuerats till din dator och är färdig att installeras meddelar din dator detta i ett separat meddelandefönster på skärmen. I fönstret ser du den utsatta tiden (datum och klockslag, på exempelbilden 00.00.0000 at 00.00.) innan vilken du själv kan bestämma när uppdateringen installeras. Om du inte väljer installationstiden själv, installerar datorn uppdateringen automatiskt efter den utsatta tiden även om ditt arbete är oavslutat.

ajastus.png
  • Om du vill installera uppdateringen genast, klicka på ”Right now (recommended)”.
  • Om du vill installera uppdateringen efter arbetsdagen, välj ”Outside my business hours” och ange din arbetstid med länken ”Configure my business hours
  • Om du vill senarelägga installationen, välj ”Snooze and remind me: Later”. Observera att du inte kan senarelägga uppdateringen till en tidpunkt som kommer efter den utsatta tiden. Efter den utsatta tiden installeras uppdateringarna automatiskt.

Om du inte installerar uppdateringen genast via meddelandefönstret, kan du göra det senare genom att klicka på ikonen Software Center.

win10-paivitys2.png

Välj "Operating Systems” när Software Center öppnas och klicka sedan på "Windows 10 1809 In-Place Upgrade".

install1.png

Kontrollera att du har stängt alla applikationer, att datorn är ansluten till universitetets nät och att strömsladden är ansluten till datorn. Klicka på knappen ”Install”.

install2.png

Klicka på INSTALL för att bekräfta att du vill starta installationen.

win10-paivitys5.png

Uppdateringen börjar. Du kan låsa datorn genom att trycka på Ctrl + Alt + Del och välja ”Lock”.

Under installationen startar datorn om flera gånger.

inprogress.png

Installationen är klar när datorn startar om och inloggningsfönstret öppnas. Efter detta kan du logga in.

loginruutu.png

När du första gången loggar in gör datorn ännu en stund användarspecifika inställningar.

win10-paivitys10.png

Du kan kontrollera vilken version av Windows du har genom att öppna startmenyn och välja Settings > System > About. Efter installationen är versionen minst "Version 1803".

versio.png

Om uppdateringen inte lyckas eller om datorn inte fungerar normalt efter uppdateringen, kontakta Helpdesk.

IT-centret tar gärna emot feedback på hur uppdateringen gick. Fyll i responsblanketten och hjälp oss att förbättra vår service!