Eduroam i Android-enheter

Bilderna i denna instruktion har tagits med en Huawei P20-telefon med Android version 9.1.0. Det kan finnas detaljskillnader i installationen på andra enheter, men principen är den samma.

 

 • Installera först programmet eduroam CAT via Play-butiken.
 • Ladda sedan ner installationspaketet från adressen https://cat.eduroam.org/.  Följ instruktionerna på webbplatsen. 

Se fliken Detaljerad hjälp för närmare instruktioner med bilder.  

Installation

 • Installera programmet eduroam CAT via Play-butiken.
 • Välj din organisation från listan, i detta fall University of Helsinki.
  • Om platstjänster inte är aktiverad måste du söka efter organisationen med ett sökord (t.ex. Helsinki)
 • Webbplatsen försöker identifiera din enhet och erbjuda rätt installationspaket (1).  
  • Om den automatiska identifieringen inte fungerar kan du byta installationspaket genom att klicka på Choose another installer to download (2).
 • Nedladdningen börjar och beroende på telefonens modell startar installationen automatiskt eller så måste du manuellt öppna den nedladdade config-filen.
 • Till nästa installeras inställningsfilen på din telefon. Välj Installera.  
 •  Till nästa frågar installationsprogrammet om du vill installera profilen. Svara Ja.
 • Sedan loggar du in dig med ditt eduroam-användarnamn som är användarnamnet du har vid universitetet + ändelsen @helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi), men du kan också använda Office 365-användarnamnet användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi) Skriv användarnamnet och lösenordet och klicka sedan på Installera.
 • Efter detta bekräftas installation med Profilen installerad.
 • Nu ansluts du automatiskt om du är i ett eduroam-område och har wlan aktiverad.

 Instruktioner för felsökning i eduroam

Tips från vår kund: Om installationen av eduroam inte fungerar ska du välja nätverk > glöm inställningarna > installera profilen på nytt.
Om du inte får eduroam att fungera ska du läsa de allmänna instruktionerna för felsökning i eduroam

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp