Eduroam i Android-enheter

Som en del av reformen av de trådlösa gästnätverken är det från och med 1.2.2019 endast möjligt att logga in i nätverket HUP-net med HUPNet-användarnamnet.

 • Personalen och studerande kan fortfarande använda det säkra eduroamnätet.
 • Du kan ladda ner eduroam-inställningar när du är i HUPnet-nätverket. Då kan du ladda ner eduroam-inställningar utan att separat logga in i HUPnet.

Hämta verktyget för installation av eduroam här: https://cat.eduroam.org

Tabs

Snabbinstruktion

OBS! I de nyaste Android-enhetena (åtminstone i version 8.0 och senare) finns ett eduroamCAT-program som kan installeras via Play-butiken. Inställningarna definieras via en installationsfil som kan laddas ner på cat.eduroam.org.
Kom ihåg att ange ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Även formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex rkeskiva@helsinki.fi) fungerar.

Detaljerad hjälp
Detta är en alternativ instruktion, ifall installationen av eduroam-programmet inte fungerar.

Bilderna i denna instruktion har tagits med en Huawei P10 Lite-telefon med Android version 8.0.0. Det kan finnas detaljskillnader i installation med andra enheter, men principen är den samma.

Installation med hjälp av en installationsprofil

 • Gå till adressen https://cat.eduroam.org/
 • Klicka på Click here to download ...
  eduroam_android_1.png
 • Klicka på University of Helsinki.
  eduroam_android_2b.png
 • Webbplatsen försöker identifiera din enhet för att erbjuda rätt installationspaket (1). Om den automatiska identifieringen inte fungerar, kan du byta installationspaket genom att klicka på Choose another installer to download (2).
  eduroam_android_3b.png
 • Fortsätt att installera enligt de enhetsspecifika instruktionerna på webbplatsen.

 

Instruktioner för felsökning i eduroam

Om du inte får eduroam att fungera, läs allmänna instruktioner för felsökning i eduroam.