Överföring av filer mellan Windows och Unix (WinSCP)

Tabs

Detaljerad hjälp

Med hjälp av programmet WinSCP kan du överföra filer från en dator till en annan och från ett system till ett annat.

Börja använda programmet

 • Starta programmet via Windows Start-meny (All Programs > WinSCP > WinSCP).
 • Ange en av Linuxservrarna (t.ex. markka.it.helsinki.fi) i fältet Host name.
 • Skriv ditt användarnamn i fältet User name.
 • Skriv ditt lösenord i fältet Password.
 • I de övriga fälten är det bra att använda standardvärden.
 • Port number: 22
 • File protocol: SFTP
 • Klicka på Login när du har fyllt i alla uppgifter.
  winscp_win7_1.png
 • När du för första gången loggar in blir du tillfrågad om du litar på värddatorn. Svara Yes. Du kan kontrollera serverns signaturer här (på finska).
  winscp_win7_2.png

 

Bläddra bland mappar

 • I fönstret till vänster ser du din lokala disk. I fönstret till höger visas innehållet i Linuxservern.
 • Du kan bläddra bland olika hårddiskar och mappar i rullgardinsmenyn (1) och (2). Du kan öppna en mapp genom att dubbelklicka den. I fönstret till höger finns även länkar till mapparna Desktop, Documents och HY-Unix (3).
  winscp_win7_3b.png

 

Överföring av filer

 • Det enklaste sättet att kopiera filer från en lokal katalog till en fjärrdator är att dra filen till det fönster där innehållet i fjärrdatorn visas. På motsvarande sätt kan man kopiera filer från en Linuxserver till en lokal katalog genom att dra filen från fönstret med Linuxkatalogen till fönstret med den lokala katalogen.
  winscp_win7_4.png
 • Programmet ber dig att bekräfta överföringen. Klicka på OK.
  • Du kan ändra inställningarna i menyn Transfer settings.
   winscp_win7_5.png

 

Stäng programmet

 • Du kan stänga programmet genom att välja Quit (F10) i menyn Commands.
  winscp_win7_6.png
 • Om programmet ber dig att bekräfta stängningen, välj OK.
  winscp_win7_7.png

 

Lösningar på problemsituationer

Om gruppkatalogerna (/home/ad/P-drive) inte visas på servern, gör följande ändringar i inställningarna:
Advanced Site Settings > SSH > Authentication > GSSAPI: kryssa av Attempt GSSAPI authentication.