Utskriftssaldo

Tabs

Snabbinstruktion

Utskriftssaldo

Återstående saldo syns på i den övre kanten av Canon-multifunktionsskrivarens skärmpanel, bredvid användarnamnet.

tulostussaldo Canon-monitoimilaitteilla

Du kan även kontrollera ditt utskriftssaldo - och köpa mera utskriftsaldo - i Unigrafias saldobutik: https://unigrafia.fi/palvelut/tulostus-ja-paino/saldokauppa/ (på finska)

Utskriftspriser finns här.

Om du inte har nätbankkoder, kan du också kontrollera ditt saldo på Unigrafias kundsupport (på finska).

Unigrafia svarar för utskriftssaldon (på finska).

Om texten Balance inte visas för dig, betalar institutionen för utskriften, även om du tidigare har köpt saldo som studerande. Det köpta saldot återställs när rätten till institutionsutskrift går ut.
Utskriftens pris visas i alla fall, oavsett om den som skriver ut använder utskriftssaldo eller gör utskrifter som betalas av institutionen.