Utskriftssaldo

Unigrafia svarar för utskriftssaldon.

  Utskriftssaldo

  Återstående saldo syns på i den övre kanten av Canon-multifunktionsskrivarens skärmpanel, bredvid användarnamnet.

  Du kan även kontrollera ditt utskriftssaldo - och köpa mera utskriftsaldo - i Unigrafias saldobutik: https://unigrafia.fi/palvelut/tulostus-ja-paino/saldokauppa/ (på finska)

  Utskriftspriser finns här.

  Om du inte har nätbankkoder, kan du också kontrollera ditt saldo på Unigrafias kundsupport (på finska).

  Om texten Balance inte visas för dig, betalar institutionen för utskriften, även om du tidigare har köpt saldo som studerande. Det köpta saldot återställs när rätten till institutionsutskrift går ut.
  Utskriftens pris visas i alla fall, oavsett om den som skriver ut använder utskriftssaldo eller gör utskrifter som betalas av institutionen.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp