Installering av en Canon-skrivare

Installeringen av Canon-multifunktionsskrivarna på de Windowsdatorer som underhålls centraliserat sker automatiskt. Det krävs inga åtgärder av dig. Du känner igen skrivarköerna på namnen som börjar med Smartcard-PCL och Smartcard-PS.

Med hjälp av denna instruktion kan du installera de övriga Canon-skrivare du behöver på din arbetsdator vid universitetet.   

Så här installerar du en ny skrivare:

 • Öppna HY Install Printers
 • Sök efter skrivare utifrån serienummer eller läge. Serienumret hittar du på klisteretiketten som sitter på skrivaren.
 • Ange skrivarens serienummer i sökfältet
 • Klicka på Search
 • Välja skrivaren från listan.
  • OBS: Du kan välja flera skrivare åt gången och installera dem samtidigt.
 • Klicka på Install Printer(s).

Se detaljerad hjälp mera instruktioner. 

Så här installerar du en ny skrivare:

 • Gå till startmenyn i Windows och öppna HY Install Printers i mappen HY

""

I fönstret som öppnas kan du söka efter skrivare utifrån serienummer eller läge. Serienumret hittar du på klisteretiketten som sitter på skrivaren.

 • Ange skrivarens serienummer i sökfältet
 • Klicka på Search

""

 • Skrivare som motsvarar sökkriterierna (1) visas i området (2) under sökfältet. Skrivarnas närmare egenskaper visas i fältet (3). Avsluta genom att klicka på Install Printer(s) (4).
 • OBS: Du kan välja flera skrivare åt gången och installera dem samtidigt.

""

Se större bild >>

 • Du får en bekräftelse på lyckad installation.

""

 • Kontrollera till sist vilken av de installerade skrivarna som är vald till standardskrivare. Öppna Devices and Printers i startmenyn.

""

 • Vid behov kan du byta standardskrivare.
 • Klicka på skrivaren med den högra musknappen och välj Set as default printer i menyn som öppnas.

""

 • Standardskrivaren är markerad med ett litet grönt OK-tecken. Alla utskrifter styrs till den valda skrivaren om du inte själv byter skrivare i programmens utskriftsmenyer.

""

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp