Installering av en Canon-skrivare

Installeringen av Canon-multifunktionsskrivarna på de Windowsdatorer som underhålls centraliserat sker automatiskt. Det krävs inga åtgärder av dig. Du känner igen skrivarköerna på namnen som börjar med Smartcard-PCL och Smartcard-PS.

Med hjälp av denna instruktion kan du installera de övriga Canon-skrivare du behöver på din arbetsdator vid universitetet.   

  Så här installerar du en ny skrivare:

  • Öppna HY Install Printers
  • Sök efter skrivare utifrån serienummer eller läge. Serienumret hittar du på klisteretiketten som sitter på skrivaren.
  • Ange skrivarens serienummer i sökfältet
  • Klicka på Search
  • Välja skrivaren från listan.
   • OBS: Du kan välja flera skrivare åt gången och installera dem samtidigt.
  • Klicka på Install Printer(s).

  Se detaljerad hjälp mera instruktioner. 

  Så här installerar du en ny skrivare:

  • Gå till startmenyn i Windows och öppna HY Install Printers i mappen HY

  ""

  I fönstret som öppnas kan du söka efter skrivare utifrån serienummer eller läge. Serienumret hittar du på klisteretiketten som sitter på skrivaren.

  • Ange skrivarens serienummer i sökfältet
  • Klicka på Search

  ""

  • Skrivare som motsvarar sökkriterierna (1) visas i området (2) under sökfältet. Skrivarnas närmare egenskaper visas i fältet (3). Avsluta genom att klicka på Install Printer(s) (4).
  • OBS: Du kan välja flera skrivare åt gången och installera dem samtidigt.

  ""

  Se större bild >>

  • Du får en bekräftelse på lyckad installation.

  ""

  • Kontrollera till sist vilken av de installerade skrivarna som är vald till standardskrivare. Öppna Devices and Printers i startmenyn.

  ""

  • Vid behov kan du byta standardskrivare.
  • Klicka på skrivaren med den högra musknappen och välj Set as default printer i menyn som öppnas.

  ""

  • Standardskrivaren är markerad med ett litet grönt OK-tecken. Alla utskrifter styrs till den valda skrivaren om du inte själv byter skrivare i programmens utskriftsmenyer.

  ""

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp