Lösenord

Lösenorden är i kraft ett år i taget, men de kan givetvis bytas ut oftare av datasäkerhetsskäl. Ett e-postmeddelande skickas till de e-postadresser som är i formatet @helsinki.fi när lösenordet upphör att gälla. Om kontot inte har HU:s e-post ska kontoinnehavaren se till att hen ändrar sitt lösenord innan det löper ut. Du kan byta ut ett utgånget lösenord med ett webbformulär precis som ett glömt lösenord. Med dessa instruktioner kan du byta ditt lösenord.

Du kommer väl ihåg att ditt lösenord är personligt, och att inte ens IT-stödet någonsin frågar efter ditt personliga lösenord.

 

  Att byta lösenord på nätet

  eller

  • Flamma > klicka på ditt namn på sidans övre kant  >  INSTÄLLNINGAR > klicka på BYT LÖSENORD. Flammas inloggning.
   Det lönar sig att byta lösenord med detta formulär, eftersom det kontrollerar att lösenordet bildas rätt (lösenordet har till exempel rätt längd och innehåller inga ogiltiga tecken)

  Att byta lösenord på nätet

   

  Observera att lösenordet till lättbehörigheten kan bytas ut med verktyget för byte av lösenord endast om du har uppgett din personbeteckning när du ansökte om behörigheten. Identifieringen görs med hjälp av mobilcertifikat, bankidentifiering eller certifikatkort.

  Om du inte kan byta lösenordet, kontakta Helpdesk.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp