Eduroam i Android-enheter

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

Du kan installera eduroam-nätverket på din mobila Android-enhet med hjälp av följande instruktioner.

Obs! På Android 11-enheter (och senare) loggar man in med geteduroam-appen eftersom EduroamCAT inte längre stöds i denna version. Ladda ner geteduroam från Play Store.

Android 11 och senare

 • Installera geteduroam-appen från Play Store
 • Öppna programmet och följ instruktionerna.
  • Kom ihåg att använda användarnamnet i formen anvandarnamn@helsinki.fi eller anvandarnamn@ad.helsinki.fi
   (till exempel Raimo Keski-Vääntös användarnamn skulle vara rkeskiva@helsinki.fi eller rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Äldre Android-enheter  

 • Installera först programmet eduroam CAT från Play Store.
 • Ladda sedan ner inställningspaketet från adressen https://cat.eduroam.org/.  Följ instruktionerna på sidan.  

Se närmare illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.   

Android 11 och senare (geteduroam)

Bilderna i denna instruktion är från en OnePlus 7-telefon med Android version 11. Det kan finnas detaljskillnader i installation med andra enheter, men principen är den samma.

Installera geteduroam-appen från Play Store.  

Öppna programmet och följ instruktionerna.

Sök upp din hemorganisation Helsingfors universitet.

 • Besökare från andra högskolor kan välja sin egen hemorganisation om organisationen i fråga är en del av eduroam-nätverket.   

Sök genom att börja skriva in namnet på ditt universitet. Välj rätt universitet i listan.

Härnäst väljer du Användarnamn och lösenord-identifiering. Det andra alternativet är ett pilotprojekt, men du har fått separat information om det om du hör till den gruppen.

Klicka på Nästa (Next).

Fyll i användarnamn och lösenord.

Obs! Kom ihåg att använda användarnamnet i formen anvandarnamn@helsinki.fi eller anvandarnamn@ad.helsinki.fi
(till exempel Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva@helsinki.fi eller rkeskiva@ad.helsinki.fi)
Klicka på Anslut till nätverket (Connect to network).

Nu är installationen klar och eduroam är färdig att användas.

Äldre Android-enheter (programmet eduroam CAT)

Bilderna i denna instruktion är från en Huawei P20-telefon med Android version 9.1.0. Det kan finnas detaljskillnader i installation med andra enheter, men principen är den samma.

 • Installera programmet eduroam CAT från Play Store.
 • Välj din egen organisation i listan, i detta fall Helsingfors universitet.
  • Om platstjänster inte är aktiverade måste du söka i listan med ett sökord (t.ex. Helsingfors)

 

 • Webbplatsen försöker identifiera din enhet och erbjuda rätt installationspaket (1).
  • Om den automatiska identifieringen inte fungerar, kan du byta installationspaket genom att klicka på Välj ett annat installationsprogram (Choose another installer to download) (2)..

I detta skede påminns du även om eduroam CAT-programmet (om du ännu inte installerat det ska du gå tillbaka till början).

 •  Nedladdningen startar och beroende på telefonmodell startar installationen automatiskt eller så måste du själv öppna den nedladdade config-filen.
 • Härnäst installeras konfigurationsfilen på din telefon. Välj Installera.
 • Efter detta bekräftar installationsprogrammet att du vill installera profilen. Svara Ja.
 • Därefter loggar du in med ett eduroam-användarnamn, som är universitetets användarnamn + @helsinki.fi-ändelsen (till exempel rkeskiva@helsinki.fi). Du kan också använda Office 365-användarnamnet anvandarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi). Ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på Installera.
 • Efter detta får du en bekräftelse på installationen Profilen installerad.
 • Nu upprättas anslutningen automatiskt när du är i eduroam-området och har en WLAN-anslutning aktiverad.

Instruktioner för felsökning i eduroam

Tips från vår kund: Om installationen av eduroam inte fungerar ska du välja nätverk > glöm inställningar > installera profilen på nytt.

Om du inte får eduroam att fungera kan du kontakta IT-Helpdesk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp