Att hämta användarroller i HERO

  Roller du kan ansöka om

  • Riihi
  • SAP Talous HY rahastot
  • Käyttäjähallinnon sovellukset
  • Rapo
  • Optime
  • Personec F.V.
  • SAP Talous
  • Kvestuurin työntekijät
  • SAP HR
  • Suffeli (SAP SuccessFactors)
  • SAP Arbetstidsallokering
  • Toivo

  Att hämta en användarroll

  • Logga in på systemet på adressen www.helsinki.fi/hero.
  • Skriv ditt användarnamn och giltiga lösenord på sidan som öppnas.
  • Klicka på knappen Logga in.
  • Påbörja tillståndsansökan genom att klicka på knappen Gör en ny tillståndsansökan.

  • Välj den roll eller de roller (tillstånd) du ansöker om genom att kryssa i önskad applikation

  • Under var och en av de valda applikationerna ovan i kolumnen Välj roller att ansöka om visas nu en lista med roller man kan ansöka om.
  • Välj den roll du ansöker om.

  • Klicka på knappen Fortsätt >> .
  • Välj den organisationsenhet vid vilken du ansöker om rollbehörigheter.
   • Det går att se en mer detaljerad organisationsstruktur genom att du klickar på organisationsenhetens namn, varvid de organisationsenheter som ingår i den öppnas under namnet.
   • Du väljer organisation genom att klicka på enhetens namn.

  • Klicka på knappen Lägg till.
  • De tillstånd som går att ansöka om kommer upp i vyn till höger (denna vy finns inte för alla roller som det går att ansöka om).
  • Klicka på knappen Fortsätt >>.
  • Under Valda roller visas den roll du ansöker om.

  • Under Kontrollera din chef och rätta till vid behov, efternamnet först visas namnet på din chef och dennes e-postadress.
  • Under Skriv motivering (uppgifternas användningsändamål) skriver du en förklaring till varför du behöver det tillstånd du ansöker om.
  • Vid Signatur visas redan ditt användarnamn.
  • Skriv ditt lösenord i fältet Lösenord.
  • Tryck på knappen Signera och skicka in ansökan.

  • Avslutningsvis får du ett meddelande om att din ansökan har skickats.
  • Logga ut från systemet genom att klicka på länken Logga ut på sidans övre högra hörn.

  Att annullera en ansökan

  • Du kan när som helst annullera en pågående ansökan genom länken Annullera ansökan som finns på sidans övre högra hörn.

  Om granskningen av ansökan

  Ett e-postmeddelande om ansökningen skickas till din chef en gång per dygn. Om du vill påskynda handläggningen, meddela din chef separat om din ansökan, till exempel muntligen. Din chef ser din ansökan i HERO-systemet direkt.

  Utgående användarroll

  • SAP-roller förlängs automatiskt, om personen är fastanställd och finns med i SAP HR. Information om automatiskt förlängda roller skickas till chefen.
  • HERO skickar e-post till innehavaren av behörigheten med en uppmaning om att förnya behörigheten 30 och 3 dagar innan den går ut.
  • Förnyelsen sker genom att man hämtar ett nytt tillstånd i HERO.
  • Chefen skickas ingen information om utgående roller.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp