HelsinkiUni nätverket

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

När HelsinkiUni-nätverket tas i bruk underlättas ditt arbete eftersom anslutningen sker automatiskt. Du behöver inte separat logga in i nätverket med dina universitetsanvändaruppgifter som med eduroam. Eftersom HelsinkiUni-nätverket är knutet till enheter behöver du inte heller logga in i nätverket på nytt eller installera en ny profil exempelvis när du tar nätverket i bruk eller när ditt universitetslösenord byts ut, som du skulle behöva göra med eduroam.

Obs! HelsinkiUni-nätet syns i listan över trådlösa nät på universitetets campusområde på alla enheter, men den fungerar endast på personalens bärbara Windows-datorer som hör till universitetets centraliserade underhåll (automatiskt). Det innebär att du inte kan ansluta dig separat till nätet med universitetets inloggningsuppgifter eller till exempel med en bärbar Mac-dator eller smarttelefon.
IT-centret planerar att i framtiden även installera HelsinkiUni-nätet på Mac- och Linux-datorer som underhålls centraliserat av universitetet. Tyvärr är tidsplanen för genomförandet fortfarande öppen av tekniska skäl.

Med hjälp av HelsinkiUni-nätet kan du använda universitetets tjänster på samma sätt som med eduroam-nätet. Det nya trådlösa nätet kommer att samexistera med det internationella eduroam-nätet, och eduroam kan användas precis som tidigare.

Efter installationen av nätet ansluts din bärbara Windows-universitetsdator automatiskt via certifikat till det informationssäkra HelsinkiUni-nätet, när du jobbar på campusen. Därmed loggar du inte in separat på nätet, utan du får tillgång till det automatiskt efter att inställningarna har installerats.

Läs även IT-Helpdeskanvisningen om universitetets trådlösa nätverk.

Efter ibruktagandet

Du får inte ett separat meddelande om installationen av nätet på din bärbara Windows-universitetsdator, utan HelsinkiUni visas i din lista över trådlösa nätverksanslutningar efter installationen enligt följande:

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp