HelsinkiUni-nätverket

HelsinkiUni-nätverket är avsett för personalens bärbara Windows-datorer som omfattas av universitetets centraliserade underhåll. Med hjälp av HelsinkiUni-nätverket kan du använda universitetets tjänster på samma sätt som med eduroam-nätverket. 

Förbindelsen till HelsinkiUni-nätverket upprättas automatiskt och du behöver inte logga in separat. Eftersom HelsinkiUni-nätverket är knutet till enheter behöver du inte heller logga in i nätverket på nytt eller installera en ny profil exempelvis när du tar nätverket i bruk eller när ditt universitetslösenord byts ut, som du skulle behöva göra med eduroam.

Obs! HelsinkiUni-nätverket syns i listan över trådlösa nätverk på universitetets campusområde på alla enheter, men det fungerar endast på personalens bärbara Windows-datorer som omfattas av universitetets centraliserade underhåll (automatiskt). Det innebär att du inte kan ansluta dig separat till nätverket med universitetets inloggningsuppgifter eller till exempel med en bärbar Mac-dator eller smarttelefon.

IT-centret planerar att i framtiden även installera HelsinkiUni-nätverket på Mac- och Linux-datorer som underhålls centraliserat av universitetet. Av tekniska skäl är det tyvärr ännu oklart när detta kan genomföras.

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

Läs också de sammanställda anvisningarna om universitetets trådlösa nätverk.

  Anslutningen upprättas automatiskt.

  Din bärbara Windows-universitetsdator ansluts automatiskt via certifikat till det informationssäkra HelsinkiUni-nätverket, när du jobbar på campusen. Därmed loggar du inte in separat på nätverket, utan du får tillgång till det automatiskt efter att inställningarna har installerats.

  Du får inte något separat meddelande till din bärbara Windows-dator om att du kopplas upp till HelsinkiUni-nätverket, utan datorn kopplas automatiskt till nätverket när den är inom nätverkets räckviddsområde.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp