HY-VPN-installering (Windows)

Denna instruktion gäller endast privata hemdatorer! På universitetets datorer används Pulse Secure -programmet för samma ändamål.
Du kan installera Pulse Secure också på hemdatorer och smarttelefoner.

Tabs

Detaljerad hjälp

Installeringspaket som behövs

 • Hämta det nyaste installeringspaketet som passar ditt operativsystem från adressen
  http://www.openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
   
  • Till Windows-maskiner ska du välja Windows Installer -paketet
 • Hämta från IT-tjänsternas programdistribution installeringspaketet för OpenVPN-programmet
 • Anvisningarna för hur man använder OpenVPN-programmet finns beskrivet enligt de olika operativsystemen. Till exempel operativsystemen Windows Vista och 7 måste startas genom UAC-funktionen.
 • Bekanta dig också med feldiagnostiseringsanvisningarna för Windows olika operativsystem. Ifall du stöter på problem under installeringen eller användningen av OpenVPN-programmet ber vi dig först gå i genom dessa anvisningar. Här hittar du också anvisningar om vilken information vi behöver av dig om din arbetsstation för att kunna lösa ditt problem.
 • Av säkerhetsskäl och på grund av andra korrigeringar lönar det sig att med jämna mellanrum kontrollera från ovannämnda programdistributions service ifall det finns nya distributionspaket att tillgå till.

Installering av OpenVPN-paket

VPN-asennuspaketti - windows

 • Börja installationsprocessen med att dubbelklicka på det installeringspaket som du laddat ner.

VPN - asennusvelho

 • Inled installationen genom att klicka på Next-knappen

VPN - lisenssisehdot

 • Läs och godkänn licensvillkoren genom att trycka på I Agree knappen. Ifall du inte godkänner licensen kan du inte installera och använda OpenVPN-produkten.

VPN - asennettavien komponenttien valinta

 • Välj komponenterna som skall installeras. Obs! Det rekommenderas att man använder standardinställningarna.
 • Fortsätt genom att klicka på Next-knappen.

VPN asennuskansion valinta

 • Godkänn installationskatalogen. Ifall du senare behöver hjälp med användning av OpenVpn-programmet (Helsingfors universitets VPN-service) så förutsätts det att installationen är gjord utan ändringar till installationsprogrammets standardinställnings förslag.
 • Installationsprogrammet utgår från att programvaran finns på förslagna standardplatsen. Ifall du ändrar installationskatalogen så lyckas informationens installering inte nödvändigtvis.
 • Inled installationen genom att klicka på Install-knappen.

VPN asennus

 • I installationsfönstret kan man följa med hur installationen framskrider.

VPN-asennuksen edistyminen

 • Godkänn det virtuella protokollet för trådlösöverföring genom att klicka på Install-knappen. Utan detta steg fungerar inte OpenVPN.

VPN-asennus valmistunut

 • Installationen fortsätter efter godkännandet.
 • Klicka till slut på Next-knappen.

VPN-asennus lopussa

 • Meddelandet berättar att den första delen av installationsprocessen är slutförd.
 • Klicka på Finish-knappen

Installation av hy-vpn.exe-konfigurationsfilen

Obs! Installationen utförs på lite annorlunda sätt i olika versioner av Windows-operativsystemet.

Windows 8, 7 och Vista:

Installationen av konfigurationsfilen ska göras med administratörsbehörighet

 • Öppna mappen där konfigurationsfilen hy-vpn.exe ligger

 • Klicka på filen med höger musknapp och välj Run as Administrator (Kör som administratör).

 • Följ anvisningarna i installationsprogrammet. När installationen har slutförts, har rätt konfigurationsfiler installerats i rätt mappar.

Problemsituationer

Installationsprogrammet borde kunna identifiera 32- och 64-bitarsversioner korrekt. Om programmet inte fungerar korrekt efter installationen, ska du kontrollera att filerna hy.ovpn och HY-vpn-CA.pem finns i rätt filer:

 • 64-bitars Windows: \Program Files\OpenVpn\Config
 • 32-bitars Windows: \Program Files(x86)\OpenVpn\Config

Praktiskt taget alla nya datorer använder 64-bitarsversionen. Du kan själv kontrollera detta genom att öppna Start-meny och klicka på den med den högra musknappen på Computer > Properties (Dator > Egenskaper).

I System type (Systemtyp) ser du vilken version som är installerad på din dator.