Alumni-epostadress

Ifall du har studerat eller arbetat vid Helsingfors universitet, är du alumn vid universitetet och du har rätt till en livstids universitets alumni-adress. Adressen är konstruerad enligt förnamn.efternamn@alumni.helsinki.fi.

Via denna sida kan du skaffa dig en e-postadress för alumner eller redigera dina e-postuppgifter.

  Det är frågan om en vidarebefordringsadress, det vill säga det hör inte en e-postlåda till adressen utan dina meddelande vidarebefordras till en annan e-postadress. Du måste ha en annan e-postadress som du kan använda som alumni-postadress.

  Alumni-adressen innefattar inte ett användar-id vid Helsingfors universitet.

  Du kan ta i bruk alumni-eposten då du har loggat in på den kostnadsfria nättjänsten Alumnikampus eller anslutit dig till Alumnföreningen på adressen https://join.alumni.helsinki.fi/s/?language=sv

  Det lönar sig att skaffa adressen redan en tid innan du blir färdig från universitetet eller avslutar ditt arbetsförhållande, på det sättet kan du meddela dina bekanta om din förändrade adress.

  Alumnkoordinatorn ger mer information om alumni-adressen på alumni@helsinki.fi

  Skaffa en e-postadress eller redigera dina e-postuppgifter

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp