Metoder för att skydda e-posten

På universitetet används olika metoder för att kryptera e-post och bifogade filer. På Helpdesks webbsidor finns separata instruktioner om dem alla. Denna instruktion förklarar skillnaderna mellan metoderna och ger tips om valet av lämplig metod.

  Microsoft Office 365 message encryption

  Alla Microsoft 365-e-postanvändare kan använda denna metod för skydd av e-post.

  Läs mer om Microsoft Office 365 message encryption-krypteringen

  GnuPG

  GnuPG är ett gratisprogram för kryptering och signering av e-posttrafik och filer.
  Läs mer om GnuPG-skydd

  Fördelar

  • Data krypteras och dekrypteras på arbetsstationen. Data är alltid krypterade när de rör sig i nätet.

  Nackdelar

  • Ska installeras separat.
  • Kräver förtrogenhet med användningen av ett separat krypteringsprogram.
  • Hantering av nycklar kräver extra arbete.

   

  Skydd av bilagor med Zip-bilaga

  Konfidentiella bilagor kan skyddas med 7-zip-programmet.
  Läs mer om hur du skyddar bilagor

  Fördelar

  • Har installerats på universitetets datorer.
  • Relativt enkelt att använda.
  • Data krypteras och dekrypteras på arbetsstationen. Data är alltid krypterade när de rör sig i nätet.

  Nackdelar

  • Lösenordet måste levereras till mottagaren på ett säkert sätt.
  • Kräver användning av ett separat program.

  Deltagon Sec@GW

  Det är möjligt att skydda enskilda e-postmeddelanden med programvaran DeltagonSec@GW. Detta sätt är det enklaste och snabbaste för dem som endast behöver krypterad e-post sporadiskt.
  Läs mer instruktioner om programvaran DeltagonSec@GW

  Fördelar

  • Tillgänglig automatiskt för alla på universitetet.
  • Kräver inte installationer eller inlärning av ny programvara.
  • Även utomstående kan skicka skyddad e-post till studerande och anställda på universitetet.

  Nackdelar

  • E-posten krypteras och dekrypteras på Deltagons servrar.
  • Fungerar endast i Outlook och Thunderbird.
  • Begränsad hållbarhetstid.

   

  S/MIME

  Detta alternativ är lämpligare för personer som hanterar mer konfidentiell information. Detta sätt ska införas till exempel på rekommendation av chefen eller Helpdesk.

  Fördelar

  • Meddelandekedjan är krypterad från början till slut.
  • Ett mer flexibelt sätt för dem som hanterar mycket konfidentiell information.
  • Meddelanden förblir läsbara i e-postprogrammet.

  Nackdelar

  • Arbetsam att börja använda.
  • Förutsätter inlärning.
  • Hantering av nycklar kräver extra arbete.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp