Att styra e-posten från Office 365 någon annanstans

Efter övergången till Office 365 styrs posten till adressen Förnamn.Efternamn@helsinki.fi till Office 365-servern. Om du vill läsa din e-post med något annat system, kan du styra din post någon annanstans enligt instruktionerna nedan: Läs mer om styrning av e-post i ikt-körkortsmaterialet.

 

Obs! Att styra arbetsuppgiftsrelaterad e-post eller s.k. tjänste-e-post till en adress utanför universitetet är alltid förbjudet enligt universitetets hanteringsregler för e-post.

Alla som fortfarande använder Mappi-posten får ett meddelande om nedmonteringen av Mappi-posten. Om du får meddelande om nedmontering, ska du följa råden i meddelandet och denna instruktion.

Tabs

Detaljerad hjälp

Office 365 är en tjänst som erbjuds av Microsoft och som Microsoft utvecklar enligt sina egna tidsplaner. Ändringar i funktioner och utseendet kan komma utan förvarning. Instruktionerna kan innehålla små skillnader jämfört med den vy som användaren ser. I den nedre kanten på varje sida finns en länk till en responsblankett som du kan använda till att meddela om väsentliga ändringar.

 • Logga in på din e-post via adressen https://www.helsinki.fi/office365
 • Öppna kugghjulsikonen > Mail (E-post).
  owa_forward_1b.jpg

   

 • Klicka på ordet Forwarding (Vidarebefordran) (1).
 • I fältet anger du (2) adressen dit du vill styra din post.
 • Om du vill behålla en kopia av meddelandena i OWA, kryssa i rutan Keep a copy of forwarded messages (Spara kopior på vidarebefordrade meddelanden) (3).
 • Välj Start forwarding (Börja vidarebefordra) (4).
 • Klicka på Save (Spara) (5).
 • Du återgår till din e-post med pilen (6).
  owa_forward_2c.jpg