OWA (Outlook Web App): Inställningar

Microsoft har redan under en tid erbjudit användarna en möjlig att testa OWA:s nya version.

Rumsbokningar i kalendern fungerar inte i den nya versionen.
Det kan även finnas andra problem. Dessa problem kan undvikas genom att använda den nuvarande versionen.

I denna instruktion beskrivs det hur du kan redigera inställningarna i OWA.

Tabs

Detaljerad hjälp

På grund av Microsofts uppdateringar kan det uppstå skillnader i dessa instruktioner jämfört med den version som du har.

OWA:s interna hjälpfunktion

OWA har en bra intern hjälpfunktion som det lönar sig att använda.

 • Klicka på frågetecknet i det övre högra hörnet.
 • Klicka på ordet Help (Hjälp) nertill i fönstret.
owa_help_1_2017b.jpg
 • Skriv sökbegreppet i sökfältet (1) och tryck på ENTER.
owa_help_1_2017b.jpg

Ändra språk

Du kan ändra visningsspråket för Outlook Web App på följande sätt:

 • Öppna menyn från kugghjulsikonen i övre högra hörnet.
 • Välj Mail (E-post).
owa_posti_kieli_1_2017b.jpg
 • Öppna General (Allmänt). Välj Region and time zone (Region och tidszon) (1).
 • Välj språk i menyn (2).
 • Spara de nya inställningarna genom att klicka på Save (Spara) (3).
owa_posti_kieli_2_2017b.jpg
 • Du kommer tillbaka till läsfönstret med pilikonen (4).

Redigera startikon för app, dvs. våfflan

I Office 365 kan du ansluta även andra tjänster än Microsofts O365-tjänster i startikonen för app, även kallad våfflan. I skrivande stund har admin vid universitetet lagt till länkar till Flamma, eduuni och Helsinki.fi i våfflan. Du får fram applikationerna på följande sätt:

 • Klicka på våfflan (1).
 • Fliken HOME (START) visar de vanligaste applikationerna. Du får fram alla applikationer genom att öppna fliken ALL (ALLA) (2).
owa_vohveli_2017.jpg

För musen ovanpå den ikon som du vill flytta till navigeringsfältet. När musen är ovanpå ikonen visas tre punkter. Klicka på dessa för att öppna nästa meny. Välj More (Lägg till) och ytterligare Pin to nav bar (Fäst i navigeringsfältet). Du behöver inte spara något, utan ändringen börjar gälla omedelbart.

owa_vohveli_more_2017.jpg

Om ikonen redan finns i navigeringsfältet kan du ta bort den genom att högerklicka på ikonen och välja More (Lägg till) och Unpin from nav bar (Ta bort från navigeringsfältet).

owa_vohveli_unpin_from_nav_bar_2017.jpg

Ändra profilbild

I Outlook Web App-applikationer är det möjligt att ändra profilbild. Som standard visas en grå figur i stället för en bild.

Bilden kan ändras på följande sätt (OBS: vissa punkter i instruktionen kan variera beroende på webbläsare):

 • Öppna menyn genom att klicka på din profilbild.
 • Klicka på texten change (Ändra) under bilden.
owa_vaihda_kuva_1_2017.jpg
 • Klicka på Upload photo (Ladda bild).
owa_vaihda_kuva_2_2017.jpg
 • Leta efter bilden på din dator.
 • Klicka på Open (Öppna).
owa_vaihda_kuva_3_2017.jpg

Du kan ta bort bilden genom att klicka på papperskorgen ovanför profilbilden.

Anpassa utseendet

Du kan anpassa utseendet på webbgränssnittet efter dina önskemål på följande sätt:

 • Öppna Display settings (Visningsinställningar) med hjälp av kugghjulsikonen i övre raden.
owa_display_settings_1_2017.jpg
 • Välj Reading pane (Läsfönstret) (1).
 • I punkt (2) kan du välja om läsfönstret ska visas till höger eller nertill på sidan.
 • I punkt (3) ser du i förhandsgranskningen hur alternativen inverkar.
 • Genom att kryssa för (4) påverkar ditt val alla mappar.
 • Under Preview text (Förhandsgranskningstext) (3) kan du välja om början av texten visas i listningen eller inte.
 • Här (5) kan du välja vad som händer när du tar bort ett meddelande.
 • Här (6) kan du välja hur meddelanden visas när du loggar in.
 • Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på OK (7).
owa_display_settings_2_2017.jpg
 • När inställningarna är i skick ska du öppna Message list (Meddelandelista) (1).
 • Här (2) kan du välja om avsändarens namn eller meddelandets rubrik ska visas först.
 • Här (3) kan du välja om en förhandsgranskningstext ska visas.
 • Här (4) kan du välja om följande kalenderhändelse ska visas högst upp i meddelandelistan.
 • Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på OK (5).
owa_display_settings_3_2017.jpg
 • När inställningarna är i skick ska du öppna Conversations (Diskussioner) (1).
 • Här (2) kan du välja om de nyaste meddelandena ska visas högst upp eller längst ner.
 • I punkt (3) ser du i förhandsgranskningen hur alternativen inverkar.
 • Här (4) kan du välja borttagna objekt ska visas.
 • Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på OK (5).
owa_display_settings_4_2017.jpg

 

Lägga till signatur

På följande sätt kan du lägga till en automatisk signatur till alla e-postmeddelanden du skickar:

 • Klicka på kugghjulsikonen. Välj Mail (E-post) i menyn som öppnas.
owa_allekirjoitus_1_2017b.jpg
 • Välj till vänster Mail > Layout > Email signature (E-post > Layout > E-postsignatur) (1).
 • Välj när signaturen ska läggas till meddelanden. (2)
 • Skriv din signatur i textfältet (3).
 • Spara signaturen genom att klicka Save (Spara) (4).
 • Stäng inställningsfönstret genom att klicka på pilen (5).
owa_allekirjoitus_2_2017b.jpg

Ändra inställningarna i kalendern

 • Klicka på kugghjulsikonen i fönstrets övre högra hörn. Välj Calendar (Kalender).
owa_kalenteri_1_2017b.jpg
 • Välj i den vänstra kolumnen Calendar > Personalisation > Calendar appearance (Kalender > Anpassa > Kalenderns utseende) (1).
 • Här (2) kan du välja hur arbetsveckan ska visas.
 • Här (3) kan du välja start- och sluttiden för arbetstiden.
 • Här (4) kan du välja med vilken noggrannhet tiden ska visas.
 • Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Save (Spara) (5).
 • Stäng inställningsfönstret genom att klicka på pilen (6).
owa_kalenteri_2_2017b.jpg

Att ändra visningssättet för sitt eget namn

Om du vill ändra det sätt ditt eget namn visas på i e-postmeddelanden, till exempel använda formen Erik Exempel i stället för Erik E Exempel, kontakta Helpdesk.