Onlinevideor

Helsingfors universitet sänder direkta videovisningar och publicerar videomaterial från t.ex. föreläsningar. I dessa instruktioner listas olika program med vilka det går att se på videomaterialen.

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp