Screencast-O-Matic

Programmet Screencast-O-Matic används för att skapa och redigera skärminspelningsvideor. Du kan ladda ned programmet på Windows-datorer i Software Center.

tillverkarens webbplats finns många instruktionsvideor om olika situationer.

Helpdesks instruktion gäller programversion 2.3.12.
Detaljerna i instruktionerna för senare versioner och Screencast-O-Matics egna instruktioner kan avvika något från de instruktioner som presenteras här.

Dataskydd

Kom ihåg dataskyddet när du spelar in och delar videor som du gjort med Screencast-O-Matic. För programmet gäller samma regler och instruktioner som till exempel för e-post. Läs mer om dataskyddet i Flamma.

Tabs

Detaljerad hjälp


Ta programmet i bruk

Screencast-O-Matic kan installeras på universitetets datorer från Software Center.

 • Starta Screencast-O-Matic (Start > Screencast-O-Matic > Screencast-O-Matic).
  screencast_start_1b.png
 • Klicka på I have a Team Plan.
  screencast_eka_2b.png
 • Skriv adressen https://screencast-o-matic.com/helsinki (1) i adressfältet och klicka på Submit (2).
  screencast_eka_4b.png
 • Programmet startar och du kan börja arbeta.
  screencast_eka_6_ok.png

 

Första starten

 • Du har ännu inga sparade inspelningar. Programmet meddelar i vilken mapp inspelningarna sparas (1). I punkten (2) finns instruktioner om användningen av programmet. De egentliga manöverknapparna för programmet finns uppe i högra hörnet i punkten (3).
  screencast_aloitus_1c.png

 

Spela in video

 • Starta inspelningen genom att klicka på Record uppe till höger.
  screencast_aloitus_2b.png
 • Du kan spara händelser från skärmen, från webbkameran eller från båda samtidigt (1). Längre ner kan du göra en del inställningar, till exempel välja vissa standardupplösningar för inspelningen, eller välja inspelning av det aktiva fönstret eller helskärmsinspelning (2). Programmet visar en ram (3) kring det område vars innehåll spelas in. Du kan steglös ändra på ramens storlek genom dra i något av inriktningsmärkena i hörnen (4). Du kan dra hela ramen till ett annat ställe genom att dra i inriktningsmärket i mitten (5).
  OBS! Avvikande från många andra program KAN Screencast-O-Matic INTE ANVÄNDA alla öppna fönster på en alternativlista. Börja med att klicka på en applikation för att göra den aktiv och välj sedan det aktiva fönstret som inspelningsområde.
  screencast_aloitus_3d.png
 • I det här exemplet har det aktiva fönstret valts för inspelning. Den streckade linjen (1) visar det område som spelas in. Inspelningen börjar när du klickar på knappen Rec (2).
  screencast_rec_1b.png
 • När du vill avsluta inspelningen, pausa först inspelningen genom att klicka på knappen Pause.
  screencast_rec_3b.png
 • Klicka på Done.
  screencast_rec_5b.png
 • Du kan redigera videon genast (Edit Video) eller spara den (Save/Upload).
  screencast_save_uusi_1b.png
 • Ge inspelningen ett namn (1) och klicka på Save As Video File (2).
  screencast_save_uusi_2b.png
 • Klicka på Publish.
  screencast_rec_10b.png
 • Det kan dröja ett tag medan konverteringen utförs.
  screencast_aloitus_12.png
 • Klicka på OK.
  screencast_rec_13.png
 • Inspelningarna ordnas i tidsordning som standard (1). För att redigera en video, klicka på dess förhandsgranskningsbild. Om du vill flytta, kopiera, ta bort eller behandla inspelningar på annat sätt, börja med att kryssa för Manage Recordings (2).
  screencast_rec_14b.png
 • Välj därefter inspelningen och sedan åtgärden.
  screencast_manage_6b.png

 

Redigera video

 • Klicka på den inspelning som du vill redigera.
  screencast_edit_0b.png
 • Klicka på Edit.
  screencast_edit_1b.png
 • Ett verktygsfönster öppnas i högra kanten. I punkten Audio kan du lägga till ett referat eller musik till videon. I punkten Show kan du välja huruvida kursorns rörelser ska visas på videon. Där kan du också ta fram eller dölja webbkamerabilden och lägga till textningar.
  screencast_edit_2b.png

Tidslinjen

 • Längst nere i fönstret syns en tidslinje. Genom att ta i och dra markören (1) kan du gå till den punkt i videon som du vill redigera. När du klickar på Tools (2), öppnas en verktygsmeny.
  screencast_edit_3b.png
 • På den följande bilden visas tidslinjen (1) tillsammans med ett ljudspår (2). I menyn Audio längst till höger kan du lägga till ett referat eller musik till din video. Alla ljud- och videospår syns på varandra på samma tidslinje. Markören (3) visar i vilken punkt på videon du är.
  screencast_aikajana_1b.png
 • Du kan göra anteckningar på videon. Placera kursorn på den punkt där du vill göra betoningar eller lägga till text, bilder eller andra element. Via menyn Tools kan du också lägga till videoklipp eller referat till videon och även redigera videon på andra sätt.
  I det här exemplet läggs en pil till videon. Klicka på Tools > Overlay > Arrow.
  screencast_aikajana_2b.png
 • Det tillagda elementets placering och varaktighet visas med blå markering på tidslinjen (1). Du kan ändra på elementets placering och göra elementets varaktighet kortare eller längre genom att ta i och dra de blå ”knappnålarna”. Du kan förhandsgranska, godkänna eller ångra den annotering som du gjort genom att klicka på knappen Play ovanför tidslinjen (2). Om du klickar på frågetecknet, öppnas Screencast-O-Matics egen instruktionsvideo. Förhandsgranskningen i punkt (3) visar den tillagda pilen och reglage för redigering av pilen på blå botten. Du kan flytta pilen eller ändra på dess storlek och ställning genom att dra reglagen med musen. Klicka på OK i punkt (2), när du är nöjd med slutresultatet.
  screencast_aikajana_3b.png
 • Placeringen av den pil som lades till ovan visas med gult på tidslinjen (1). Om du vill redigera eller ta bort pilen, klicka på pilen (2). Du får tillgång till alla verktyg som visas på den föregående bilden.
  screencast_aikajana_4b.png

 

Lägga till textning

 • Börja textningen genom att klicka på CC i fönstret nedre högra hörn. Du kan importera textningen i en färdig textfil genom att välja Captions from file, använda röstigenkänning (Speech to Text) eller skriva textningen direkt på videon (Blank captions). Det senaste alternativet är sannolikt det enklaste och det är valt som standard. Klicka på Start.
  OBS: SPEECH-TO-TEXT använder Googles tjänst, vilket innebär att röstigenkänningen sker i molnet. Tänk på dataskyddet om du använder denna egenskap!
  screencast_tekstitys_2b.png
 • Placera markören (1) i den punkt där du vill att textningen börjar. Klicka på Sync Point (2). I fönstret till höger upp kommer en ny tidstämpel uppkommer för denna tidpunkt (3). Skriv textningen under stämpeln. Texten som du skriver syns också i videon (4). Fortsätt textningen genom att flytta på markören och lägga till text. När du är färdig, klicka på OK (5).
  screencast_tekstitys_3d.png

 

Lägga till ljud

 • Du kan lägga till ljud och musik i videoinspelningarna. Klicka på notikonen i nedre högra hörnet. Då öppnas ett fönster, där du kan lägga till färdiga arkivklipp eller välja en ljudfil på din dator genom att klicka på Import Music.
  screencast_musiikki_4c.png

 

Bild- och videobank

 • I programmet finns en avgiftsfri bild-, musik- och videobank därifrån du kan lägga till material till dina videoinspelningar.
 • För att lägga till bilder, välj Edit > Tools > Overlay > Image > Stock Library.
 • För att lägga till videor, välj Edit > Tools > Insert > Video > Stock Library.
 • För att lägga till musik, välj Edit > Music > Stock Music.