Xabber

Xabber är ett snabbmeddelandeprogram, med vilket du kan ansluta dig till de gruppdiskussioner (rum) som finns i universitetets jabber-tjänst. Du kan ladda Xabber i en Android-telefon från Google Play – butiken.

När du laddat ned Xabber och startat det kan du definiera inställningarna.

Xabbers basinställningar

 • Starta Xabber.
 • Klicka på Add account.
 • Fyll i följande fält:
  • Account Type: XMPP
  • Username: ditt eget anvandarnamn@chat.helsinki.fi
  • Password: lösenordet för ditt eget användarnamn.
 • Ta bort kryssen i punkterna:
  • Store passwords
  • Integration into system contacts.
 • Klicka på Add account -knappen Ditt konto har installerats i telefonen.

Anslutning till rum (diskussioner)

 • Tryck på Androids Menu-tangent i vyn Buddylist.
 • Klicka på Lägg till.

   

 • Välj Join conference.
 • Fyll i inställningarna för rummet:
  • Multi User Chat server: rooms.chat.helsinki.fi
  • Conference:
  • Nick: det namn som syns i rummet. Antagandet är ditt eget användarnamn, som vi rekommenderar att du använder.
  • Password: lösenord om det behövs
  • Join conference: om du väljer detta ansluts du till rummet. Annars läggs rummet bara till rumslistan.

• Klicka på Save conference.

Säkerhetsinställningar

I inställningarna för ditt eget jabber-konto ska ännu följande ändringar göras:

 • Börja med att trycka på Menu-knappen i Androiden.
 • Välj Settings.
 • Välj på listan XMPP accounts.

En lista över jabber-konton öppnas.

 • Välj ditt eget anvandarnamn@chat.helsinki.fi.

   

Du får fram en lista över inställningar för kontot. Bläddra ned på listan till punkten TLS/SSL Usage. Kryssa för inställningen Require TLS. Inställningarna är nu klara. Du kan gå tillbaka till huvudvyn genom att trycka på retur-knappen.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp