Hemsideregister som nätverksdisk (Win 10)

Ditt hemsideregister finns på en separat nätverksdisk. För att redigera hemsidor krävs det att katalogen är ansluten till din dator som en nätverksdisk.

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nät. Du kan även använda en VPN-portal, men den lämpar sig bättre för överföring av enskilda filer. Det är lättare att redigera om ditt hemsideregister är en nätverksdisk.

 

Tabs

Detaljerad hjälp

Anslutning av hemsidekatalog

  • Öppna utforskaren, till exempel genom att klicka på mappikonen i aktivitetsfältet.
win10-taskbar-files.png
  • Välj This PC (Den här datorn) i vänstra kolumnen i utforskaren.
win10-thispc-mapdrive.png
  • Klicka på Map network drive -knappen i den övre menyn. (Om du inte ser knappen, är du inte i This PC-vyn.)
win10-thispc-mapdrive-pieni.png
  • Välj en valfri diskenhet i avsnittet Drive, till exempel W.
  • Skriv \\web1.ad.helsinki.fi\w1\användarnamn i Folder-fältet, där användarnamnet är ditt användarnamn (till exempel: \\web1.ad.helsinki.fi\w1\rkeskiva).
  • Se till att rutorna Connect using different credentials och Reconnect at logon är förkryssade.
win10-thispc-mapdrive-2.png
  • Klicka på knappen Finish.
  • Efter detta öppnas ett inloggningsfönster. Skriv ditt användarnamn i formen atkk\användarnamn. Lösenordet anges normalt.
  • Klicka på knappen OK. Din nätverksdisk öppnas och kan användas direkt. I fortsättningen hittar du den i This PC-vyn.