Hantering av grupplagringsutrymmet Ryhti

Grupplagringsutrymmen administreras med verktyget RYHTI. Det finns lite olika funktioner tillgängliga för olika användarnivåer:

 • Personalen: spara lagringsutrymmen, bläddra bland dina beställningar.
 • Medlemmar i ägargruppen: hantera grundläggande information om lagringsutrymmen och rättigheter, beställ en ökning av lagringskvoten, ta bort lagringsutrymme. Grupplagringsutrymmets ägargrupp får meddelanden när lagringsutrymmet håller på att gå ut eller kvoten håller på att ta slut.
 • Administratörer (servicekoordinatorer och Helpdesk): utöver ovanstående, skapa lagringsutrymmen direkt utan separat beställning.

Anvisningarna i verktyget uppdateras oftare än instruktionerna på denna webbsida. Öppna anvisningarna genom att föra muspekaren över frågetecknet.

Beställning av ny gruppkatalog

En användare som hör till universitetets personal kan beställa ett nytt grupplagringsutrymme med hjälp av blanketten på fliken Ny gruppkatalog. Administratörer kan skapa ett lagringsutrymme med samma blankett direkt utan att gå igenom beställningsprocessen.

 1. Från rullgardinsmenyn väljer du den enhet (= H-kod / enhetslista i Flamma) till vilken grupplagringsutrymmet ska göras på P-skivan.
 2. Ange ett namn för lagringsutrymmet (4–24 tecken). Enheten kan ha en policy för namngivning av kataloger.
 3. Önskad mängd lagringsutrymme. Minimiutrymmet är 10 GB. Det är möjligt att beställa mer utrymme senare vid behov.
 4. Fältet Beskrivning av grupplagringsutrymmet bör helst innehålla en så tydlig beskrivning som möjligt av innehållet i katalogen, uppgifternas livscykel osv. Se verktygshandböckerna för aktuella instruktioner.
 5. I fältet för mer information om beställningen kan du skriva ytterligare anteckningar till beställningsgodkännaren. Denna ytterligare information sparas inte i Ryhti.
 6. Ange grupplagringsutrymmets ägarkategori, d.v.s. IAM-gruppen av de personer som äger uppgifterna om lagringsutrymmet. Medlemmar i ägargruppen kan ändra på uppgifterna i grupplagringsutrymmet (giltighet, beskrivning, ägargrupp, användargrupper, beställning av mer utrymme). Meddelanden kommer att skickas till ägargruppens e-postadress om lagringsutrymmet håller på att gå ut eller ta slut.
  OBS: Ägargruppen får inte automatiskt tillgång till lagringsutrymmet, så lägg till ägargruppen som en användargrupp vid behov. Samma ägargrupp kan användas för att hantera flera lagringsutrymmen. Så kan exempelvis hela fakultetens användargrupper hanteras av medlemmar i samma ägargrupp
 7. Lägg till önskade användargrupper med önskade behörigheter: läsrättighet eller läs- och skrivrättighet. Åtkomst till grupplagringsutrymmet hanteras genom användargrupperna. Kontrollera med IAM-grupphanteringsverktyget om det redan finns en grupp som lämpar sig för ändamålet. Om det inte finns en lämplig grupp, kan du skapa en ny grupp med samma verktyg.
 8. Tryck på knappen Beställ (Tilaa) för att beställa lagringsutrymme.

Beställningen går till Efecte-systemet för att behandlas av servicekoordinatorerna för din valda enhet. Du får ett e-postmeddelande när beställningen har lyckats eller om problem uppkommer. Du kan göra en korrigerad version av en avvisad beställning från fliken Beställningar i RYHTI. Om lagringsutrymmet har godkänts, syns det vanligtvis mindre än en timme efter att du fått bekräftelse.

Du kan se dina beställningar på fliken Beställningar; administratörer kan se alla beställningar som gjorts. Genom att klicka på beställningen ser du

 1. de uppgifter som lämnats vid beställning av lagringsutrymmet, om du tillhör ägargruppen.
 2. närmare uppgifter om den avvisade beställningen och orsaken till avvisningen. Du kan korrigera uppgifterna och beställa lagringsutrymme med de korrigerade uppgifterna.

Mina gruppkataloger

Lista över gruppkataloger som ditt användarnamn har behörighet att hantera via ägargruppen.

 • Kataloger kan hämtas baserat på namn, enhet, enhetskoder o.s.v.
 • Katalogens uppgifter öppnas under listvyn.
  • Genom att klicka på en katalog som visas i listan öppnas dess uppgifter.
  • Beskrivningen av katalogen bör göras på ett sådant sätt att dess avsedda användning kan förstås av andra än författaren själv, ännu om flera år. Beskrivningen sparas automatiskt medan du skriver.
  • Uppgifterna visar även gruppkatalogens ägargrupp och de grupper som har beviljats åtkomst till grupplagringsutrymmet. Som standard får användargruppen endast visningsbehörighet. Redigeringstillstånd måste väljas separat!
 • En varningstext visas för en föråldrad (dvs. icke-fungerande) användargrupp. En föråldrad användargrupp måste uppdateras i grupphanteringen eller ersättas med en bättre grupp.
 • Grupplagringsutrymmets giltighetstid förlängs automatiskt med ytterligare 3 månader om filerna i det öppnas.
 • Ett varningsmeddelande skickas ut 30 dagar innan grupplagringsutrymmets giltighetstid går ut. Varningen skickas även till ägargruppens e-postadress.
 • Filerna i ett föråldrat lagringsutrymme kan fortfarande läsas, men de kan inte längre ändras. Ett föråldrat lagringsutrymme kan återställas genom att förlänga dess giltighetstid.
 • En redundant katalog kan markeras för radering. En katalog som är markerad för radering kan återställas inom 30 dagar efter raderingsbegäran.
 • Ändringar av åtkomsträttigheter och giltighet träder i kraft på under en timme.

Ägargruppens roll

 • Grupplagringsutrymmets ägargrupp är IAM-gruppen med de personer som äger och ansvarar för användningen av uppgifterna i lagringsutrymmet.
 • Medlemmar i ägargruppen kan med RYHTI-verktyget ändra på uppgifterna i grupplagringsutrymmet (giltighet, beskrivning, ägargrupp, användargrupper, beställning av mer utrymme).
 • Meddelanden kommer att skickas till ägargruppens e-postadress om lagringsutrymmet håller på att gå ut eller ta slut, så gruppen måste ha en e-postadress.
  OBS: Ägargruppen får inte automatiskt tillgång till lagringsutrymmet, så lägg till ägargruppen som en användargrupp vid behov.
 • Samma ägargrupp kan användas för att hantera flera lagringsutrymmen. Så kan till exempel hela fakultetens användargrupper hanteras av medlemmar i samma ägargrupp.
 • För lagringsanvändare som inte vill beviljas administrativa rättigheter genom medlemskap i ägargruppen (till exempel studerande), måste en egen IAM-grupp skapas och lägga till den i användargrupperna för lagringsutrymme.

Illustrerade instruktioner

Läs illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp

Illustrerade instruktioner för användning av verktyget

 • Genom att klicka på en katalog (1) öppnas dess uppgifter. Beskrivningen av katalogen (2) bör göras på ett sådant sätt att dess avsedda användning kan förstås av andra än författaren själv, ännu om flera år. Beskrivningen sparas automatiskt medan du skriver. Uppgifterna visar även gruppkatalogens ägargrupp (3) och de grupper som har beviljats åtkomst till grupplagringsutrymmet (4). Som standard får användargruppen endast visningsbehörighet. Redigeringstillstånd måste väljas separat!
 • Ett varningsmeddelande skickas ut 30 dagar innan gruppkatalogens giltighetstid går ut. Varningen skickas även till ägargruppens e-postadress.
 • En föråldrad katalog kan återställas genom att förlänga dess giltighetstid. En katalog som har raderats kan återställas inom 30 dagar efter raderingsbegäran.
 • Ändringar av åtkomsträttigheter och giltighet träder oftast i kraft på under en timme.
 • Ryhti visar information om mappar på ett tydligt sätt, till exempel utgångsdatumet:
 • Verktyget är försett med bra anvisningar. Öppna anvisningarna genom att föra muspekaren över frågetecknet.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp