Säkerhetskopiering av hem- och gruppkataloger (Windows 10)

Användarnas hem- och gruppkataloger kopieras regelbundet både till samma plats där filerna finns och till en separat säkerhetskopieringsenhet. Under samma och föregående dygn kopieras filerna varje timme. Av de äldsta kopiorna sparas endast en version varje vecka.

Versioner som är äldre än 6 månader hittar du om du associerar disken \\ad.helsinki.fi\home-bak eller \\ad.helsinki.fi\group-bak till datorn. I denna instruktion visas hur du kan associera (mappa) dessa säkerhetskopieringsdiskar till din dator.

 

  Associera till gruppkatalogens säkerhetskopieringsdisk

  Följ denna instruktion för att associera gruppkatalogens säkerhetskopieringsdisk \\ad.helsinki.fi\group-bak till din dator:

  • I vyn This PC, öppna Map network drive > Map network drive  
  • Skriv \\ad.helsinki.fi\group-bak i fältet (1). Om du kryssar för Reconnect at sign-in (2) visas katalogen när du loggar in nästa gång.
  • Klicka på OK (3).
  • I det nya fönstret som öppnas ser du de gruppdiskar som du har behörighet till.

   

  Associera till hemkatalogens säkerhetskopieringsdisk

  Du kan associera hemkatalogens säkerhetskopieringsdisk \\ad.helsinki.fi\home-bak till din dator enligt ovan.

  • I vyn This PC, öppna Map network drive > Map network drive. .
  • Skriv \\ad.helsinki.fi\home-bak i fältet (1). Om du kryssar för Reconnect at sign-in (2) visas katalogen när du loggar in nästa gång.
  • Klicka på OK (3).
  • Ett nytt fönster öppnas. Klicka på länken som motsvarar första bokstaven i ditt användarnamn. Till exempel Raimo Keskivääntös användarnamn är rkeskiva. Säkerhetskopian av hemkatalogen finns i mappen r. 
  • I praktiken kan det gå långsamt att öppna mappen, och ibland avbryts det hela av ett felmeddelande. Du kan försöka igen eller använda ovan under Folder den långa formen \\home#-bak.ad.helsinki.fi\t\användarnamn, där du anger värdet för home# utifrån den första bokstaven i ditt användarnamn enligt tabellen nedan, där t avser den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn är ditt användarnamn.
  första bokstaven i användarnamnet   home#
  a home0
  b c d e home1
  f g h home2
  i j home3
  k l home4
  m home5
  n o p home6
  q r s home7
  t u v home8
  w x y z home9

  Till exempel Raimo Keskivääntös användarnamn är rkeskiva. Adressen till hemkatalogens säkerhetskopia är då \\home7-bak.ad.helsinki.fi\r\rkeskiva

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp