Linux

Flera personer vid universitetet använder system och servrar som grundar sig på Unix. Också universitetet har sitt egna Unix-system, Cubbli. Nedan några centrala instruktioner angående Unix:

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp