När institutionen får en besökare

Tabs

Detaljerad hjälp
  • Ifall besökaren använder sin egen bärbara datamaskin och endast behöver tillgång till besöksnätet passar ett HUPnet-tillstånd bäst. Vem som helst som hör till universitetets personal kan skapa ett HUPnet-tillstånd.
  • Ifall besökaren utöver besöksnätet också behöver tillgång till nättjänster som Flamma, behöver han ett s.k. enkelt användarnamn. Enheten kan skapa ett enkelt användarnamn åt besökaren.
  • Ifall besökaren behöver tillgång till exempelvis en grupphårdskiva, behöver besökaren ett personligt användartillstånd. Ansökningsformulär som fås via Helpdesk.
  • Mer information om olika typer av tillstånd.

Användare som hör till finska högskolors Haka-federation (CSC, på finska) kommer dessutom åt HUPnets besöksnät och till exempel universitetets wikitjänst med sitt eget användarnan.

Utländska besökare som hör till samarbetsnätverket Eduroam använda sig av Eduroam-nätverket.