Så här kontaktar du Helpdesk

Vi hjälper dig på finska, svenska och engelska. Helpdesks öppettider på underkant av varje sida.

Tabs

Detaljerad hjälp

Du kan kontakta Helpdesk på följande sätt:

Per telefon och chatt får du kontakt med en kundrådgivare direkt och får snabbast hjälp i ditt ärende, även när det är brådskande. Om ditt ärende inte är så brådskande, kan du lämna en supportbegäran per e-post eller via universitetsmenyn.

Universitetsmeny

hy-valikko_win10.jpg

På alla centraliserat administrerade datorer finns en universitetsmeny som är försedd med universitetets logotyp. I bilden visas vyn på en Windows-dator. Funktionerna i menyn på Mac och Cubbli (Linux) kan skilja sig en aning.
Via universitetsmenyn kan du chatta med en kundrådgivare (Chat with Helpdesk) eller skicka en supportbegäran (Submit Support Request).
I universitetsmenyn kan du enkelt se allt det viktiga om din dator och ditt användarnamn. Till exempel om informationen om din dators placering är felaktig, meddela de korrekta uppgifterna till Helpdesk.

Mera information om Universitetsmeny

  Chatt

  Chatt betjänar endast på finska och engelska.

  Från all sidorna i Helpdesk-webbplatsen öppnas ett chattfönster där du snabbt kan ställa en IT-relaterad fråga.

  Obs! Chatten öppnas bara när det finns kundrådgivare tillgängliga.

  I chatten får du direkt kontakt med en kundrådgivare. Du sköter du dina ärenden med hjälp av användarnamnet, så ange inte ditt lösenord eller slutdelen av din personbeteckning.

  Kontakt via telefon

  I brådskande fall lönar det sig alltid att kontakta Helpdesken via telefonnumret 02 941 55555.
  Telefonsamtalet styrs till en meny. Service på svenska får du genom att välja nummer 7 och engelska genom att välja nummer 9. 

  Kontakt via e-post

  Du kan be om IT-stöd genom att skicka ett meddelande till helpdesk@helsinki.fi.
  Ange följande information i ditt meddelande:

  • Ditt användar-ID
  • Är det frågan om universitetets dator eller en egen maskin?
  • Ifall det är frågan om en av universitetets datorer, ange datorns namn eller så kan du kopiera de nödvändiga uppgifterna om datorn via universitetsmenyn.
  • Din kontaktinformation och när du är anträffbar
  • Detaljerad beskrivning av ärendet och eventuellt felmeddelande
  • Ifall det gäller problem med printer ange printerns serienummer
  • Eventuell deadline inom vilken tid problemet borde vara åtgärdat