IT-checklista för de som återvänder till sina arbetsplatser – kom ihåg att ansluta din dator till universitetets nätverk

12.10.2021 - 11.22

När hybridarbetet inleds är det viktigt att universitetsstuderande som återvänder till kontoret tar hand om bland annat programvaruuppdateringar på universitetsdatorer som inte har använts under en lång tid.

IT-centret gör uppdateringar automatiskt för centralt hanterade datorer som är anslutna till universitetets nätverk. Av tekniska skäl kan vi inte nå alla datorer, så det är viktigt att du ansluter din dator till universitetets nätverk när du återvänder till din arbetsplats. Följ även universitetets allmänna instruktioner när du återvänder till närarbetet.

Kom ihåg följande IT-ärenden när du återvänder till arbetsplatsen:

  • Håll din universitetsdator ansluten till universitetets nätverk via en eduroam-, kabel- eller VPN-anslutning under en hel arbetsdag om din universitetsdator har varit oanvänd under en lång tid eller frånkopplad via en VPN-anslutning. På så sätt får din dator de senaste programvaru- och datasäkerhetsuppdateringarna. Se också IT-Helpdesk eduroam instruktioner och IT-Helpdesk anslutningsinstruktionerna för datorer (Detaljerad hjälp)..
  • Observera att uppdateringarna kan ta en lång tid på en ouppdaterad dator. Om din kollega är på arbetsplatsen före dig kan du be honom eller henne att slå på din dator innan du återvänder till arbetet. Detta gör det lättare för dig att börja närarbetet.
  • IT-centrets närstöd inspekterar flexarbetsplatser enligt möjligheter, men tyvärr kan vi inte inspektera alla arbetsplatser.
  • Återlämna universitetets utrustning som du har lånat för distansarbetet, t.ex. skärmar, tangentbord, datormöss och ergonomiutrustning, till din arbetsplats senast den 1 november 2021.
  • Kontakta vår IT-Helpdesk vid problem. Observera att när universitetsstuderande möjligen i stort antal återvänder till närarbetet kan vår kundtjänst bli tillfälligt överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella förseningar i våra svar.
     
Tillbaka upp