Yleistä Cubblista

Cubbli (Common Ubuntu based Linux) on Helsingin yliopiston Linux-jakelu. Cubbli perustuu Ubuntuun, ja sitä on muokattu vastaamaan yliopiston tarpeita. Cubbli toimii kuten Ubuntu. Oletustyöpöytänä on Unity, mutta esimerkiksi Gnome on asennettu valmiiksi Cubbleihin.

Tabs

Tarkka ohje
yleista-cubblista.jpg
  • Yliopiston henkilökunta voi halutessaan saada Cubblin omaan työkoneeseensa asennettuna.
  • Nykyisin käytössä oleva Cubbli perustuu Ubuntun versioon 18.04 LTS. Edellisiin versioihin verrattuna graafinen käyttöliittymä on parantunut huomattavasti. Samoin laitetuki on laajentunut ja uudessa Cubblissa oheislaitteet toimivat entistä paremmin.
  • Cubbli on keskitetysti hallinnoitu. Käyttäjän ei tarvitse itse huolehtia ohjelmien tai tietoturvan ajantasaisuudesta.
  • Cubbliin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja siinä on käytettävissä keskeiset yliopiston tarjoamat palvelut kuten kotihakemistot (Z-asema) ja ryhmätallennustilat (P-asema, entinen ryhmähakemistot), tulostaminen Unigrafian ylläpitämille monitoimilaitteille, HY-VPN ja eduroam-yhteys.
  • Perusjakelusta puuttuvia tutkimuksen kannalta oleellisia ohjelmia on mahdollista saada asennettua esittämällä pyyntö helpdesk@helsinki.fi.
  • Virtualisointiin on useita tapoja. Suositeltava tapa on käyttää yliopiston etäkäytettäviä Windows- ja Cubbli-työpöytiä (VDI)