Att skydda Office-filer med lösenord

Du kan skydda Office-filerna med lösenord. I de här instruktionerna används en Word-fil som exempel, men samma princip gäller för andra Office-filer också. Använd ett starkt lösenord som du minns. Underhållet kan inte återställa lösenordet åt dig.

Mer information om att skydda filer finns på Microsofts anvisningssidor.

 • Windows: Öppna File (Fil) >  Info (Information) > Protect Document (Skydda fil) > Encrypt with Password (Skydda med lösenord).
  Mac: Tools > Protect Document 
 • Ange lösenordet två gånger.
 • Mer information på Microsofts supportsida.

  Innehållsförteckning

  Windows

  Du kan lösenordskydda ett Office-dokument så här:

  • Klicka på File (Fil).
  • Öppna fliken Info (Information) och rubriken Protect Document (Skydda fil) > Encrypt with Password (Skydda med lösenord).
  • Ange lösenordet. Klicka på OK.
  • Bekräfta lösenordet. Klicka på OK.
  • På Info-fliken visas att filen har krypterats.

  Mac

  Du kan lösenordskydda ett Office-dokument så här:

  • Klicka på Tools > Protect Document
  • eller öppna menyn Review och välj Protect Document.
  • I det fönster som öppnas kan du ställa in lösenordet. Programmet ber om lösenordet en gång till som bekräftelse.
  • Klicka på OK och dokumentet har nu skyddats med ett lösenord.

  I samma fönster kan du även fastställa annan kryptering såsom hinder för kommentering eller redigering.

  Genom att radera lösenordet kan du ta bort filens skydd.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp