CUBBLI VID HELSINGFORS UNIVERSITET

Cubbli (Common Ubuntu based Linux) är Helsingfors universitets Linuxdistribution. Cubbli är baserad på Ubuntu och har modifierats för att möta universitetets behov.

Den aktuella versionen av Cubbli är 22.04. Äldre versioner (18.04 och 20.04) kommer endast att få säkerhetsuppdateringar. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen. Du kan läsa mer om uppdatering här. (Obs: sidan endast på engelska).

Fler instruktioner finns på Cubbli utvecklarnas öppna Wiki-webbplats. (Obs: sidan endast på engelska).

Allmänt om Cubbli

Problemsituationer

Problem med Cubbli? Du kan kontrollera om ditt problem redan är löst: https://version.helsinki.fi/it4scifi/cubbli-help
Du kan också lämna frågor eller svara på befintliga frågor här.

Office 365

Du kan använda Office 365-tjänster i din webbläsare på adressen https://www.helsinki.fi/office365 Instruktioner för inloggning i hjälp för e-post i webbläsare

Cubbli-utveckling

Utvecklingsteamets  eget wiki-område här.

  • Inkluderar mer omfattande instruktioner.
  • Den senaste informationen om Cubblis program och utveckling kommer hit.
  • Teamet har ingen egen servicekanal, men Helpdesk hänvisar frågor till dem vid behov.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp