Anslutning av ett grupplagringsutrymme (P-skiva) till en Cubbli-dator

Så här kan du ansluta ett grupplagringsutrymme (en gruppkatalog) till din dator.

  Anslutning av ett grupplagringsutrymme

  • Klicka på mappikonen.
  • Öppna File > Connect to Server.

  Fyll i fälten:

  • Server: groupX.ad.helsinki.fi, där X är den första siffran i resultatenhetens nummerkod (Hxxx), t.ex. IT-centret H907 är group9
  • Type: Windows share
  • Share: resultatenhetens nummer. En lista med resultatenheterna finns i Flamma.
  • Folder: den egna gruppkatalogen
  • Domain name: ATKK
  • Username: det egna användarnamnet
  • Password: det egna lösenordet
  • Klicka på Connect.

  Exemplet i bilden är IT-centret, H907: group9.ad.helsinki.fi

   

  Skapa ett bokmärke för katalogen

  I fönstret som öppnas, under rubriken Network, visas ikonen för den mapp som du har anslutit. Klicka på den med den högra musknappen och välj Add Bookmark. Därefter visas mappen i listan Bookmarks under mappen Home. Vid behov kan du ge mappen ett nytt namn genom att klicka på namnet med den högra musknappen och välja Rename.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp