Office 365: Ibruktagande

Ibruktagandet består av två faser. Beställ en Office 365 -brevlåda först och vänta över natten. Nästa dag måste du logga in på den nya postlådan med en webbläsare första gången. Efter detta kan du konfigurera de andra enheterna.

Ibruktagandet sker i två steg

 1. Beställ en Office 365-postlåda (Aktivering)

  OBS! Postlådan skapas följande natt.
  De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

 2. Nästa dag måste du först logga in på din nya e-post på adressen www.helsinki.fi/office365 (e-post i molnet). Ge ditt användarnamn i formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Se detaljerad hjälp.
  Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (se detaljerad hjälp).

Se Detaljerad hjälp flik för instruktioner med bilder

 

Ibruktagandet sker i två steg:

 1. Beställ en Office 365-postlåda (steg 1)

  OBS! Postlådan skapas följande natt.

 2. Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern https://www.helsinki.fi/office365 (i e-post i molnet) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Se detaljerad hjälp.
  Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (steg 2).

De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

Bakgrundsinformation

Universitetets informationsförvaltning har fattat ett beslut om vilka användargrupper som ska använda Office 365 som molntjänst och vilka som lokal installation.

Att beakta vid övergången

På hemdatorer kan de senaste versionerna av Office installeras både på Windows- och Mac-datorer utifrån licensen för hemmabruk.

Steg 1: Att beställa en postlåda

Övergången till Office 365 börjar med att du beställer en molnpostlåda. Beställa senast klockan 19.

I några minuter efter steg 1 kan det förekomma att avsändare av e-post får ett felmeddelande om att användaren inte kan hittas. Då kommer meddelandena inte fram till mottagaren. Situationen rättas till av sig själv om en stund, då det återigen går att skicka meddelanden.

Steg 2: E-postinställningar

Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern https://www.helsinki.fi/office365 (i e-post i molnet) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Därefter kan du börja använda posten på arbetsstationen och i mobila enheter.

E-postinställningar i olika program och enheter

Börja använda e-posten på din arbetsstation:

Börja använda Office 365 i mobila enheter

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp