Office 365: Ibruktagande

Du kan börja använda Office 365 på egen hand.

Tabs

Snabbinstruktion

Ibruktagandet sker i två steg

 1. Beställ en Office 365-postlåda (Aktivering)

  OBS! Postlådan skapas följande natt.
  De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

 2. Nästa dag måste du först logga in på din nya e-post på adressen www.helsinki.fi/office365 (e-post i molnet). Ge ditt användarnamn i formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Se detaljerad hjälp.
  Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (se detaljerad hjälp).
Detaljerad hjälp

Ibruktagandet sker i två steg:

 1. Beställ en Office 365-postlåda (steg 1)

  OBS! Postlådan skapas följande natt.

 2. Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern www.helsinki.fi/office365 (i e-post i molnet) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Se detaljerad hjälp.
  Därefter kan du göra inställningar för olika program och enheter (steg 2).

De ändringar i steg 1 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen. Vi rekommenderar att du gör steg 1 i slutet av en arbetsdag (senast kl. 19) och steg 2 först dagen efter.

Bakgrundsinformation

Universitetets informationsförvaltning har fattat ett beslut om vilka användargrupper som ska använda Office 365 som molntjänst och vilka som lokal installation. De enheter som använder e-post på lokala servrar och motivering för beslutet finns i Flamma.

När du börjar använda tjänsten, måste du acceptera användningsvillkoren (EULA). Du kan läsa villkoren i förväg i Flamma.

Att beakta vid övergången

För Mac ar rekommenderas Office 2016. Den har installerats på alla datorer som underhålls centraliserat.

På hemdatorer kan de senaste versionerna av Office installeras både på Windows- och Mac-datorer utifrån licensen för hemmabruk.

Steg 1: Att beställa en postlåda

Övergången till Office 365 börjar med att du beställer en molnpostlåda. Beställa senast klockan 19.

I några minuter efter steg 1 kan det förekomma att avsändare av e-post får ett felmeddelande om att användaren inte kan hittas. Då kommer meddelandena inte fram till mottagaren. Situationen rättas till av sig själv om en stund, då det återigen går att skicka meddelanden.

Steg 2: E-postinställningar

Nästa dag måste du först logga in på den nya posten på servern www.helsinki.fi/office365 (i e-post i molnet) eller https://office365.helsinki.fi (lokal e-post). Därefter kan du börja använda posten på arbetsstationen och i mobila enheter.

E-postinställningar i olika program och enheter

Börja använda Office 365 i mobila enheter

a. Outlook for Android/ios
b. iPhone

Vidarebefordran till Office 365-posten från andra system

OBS: På grund av uppdateringscykeln på universitetets servrar kan det ta upp till tre timmar innan vidarebefordran av e-posten börjar fungera.

Fortsätt till övriga Office 365-instruktioner