När du har bytt lösenord

Ditt lösenord kan vara lagrat i minnet i flera program och enheter. När du byter lösenord överförs inte informationen om det automatiskt i dem.

Särskilt lönar det sig att minnas att många mobila enheter automatiskt försöker logga in i edurom-nätet om ett sådant finns tillgängligt.
Fel lösenord i eduroam-nätet kan leda till att användarnamnet låser sig efter för många misslyckade inloggningsförsök.een.

När du har bytt lösenord ska du komma ihåg att också uppdatera lösenordet som lagrats i enheter och program!

Tabs

Snabbinstruktion

Byte av Eduroams lösenord

Efter byte av Cubblin Keyring-lösenordet

Efter byte av Keychain-lösenord i Mac