När du har bytt lösenord

Ditt lösenord kan vara lagrat i minnet i flera program och enheter. När du byter lösenord överförs inte informationen om det automatiskt i dem.

Särskilt lönar det sig att minnas att många mobila enheter automatiskt försöker logga in i edurom-nätet om ett sådant finns tillgängligt.
Fel lösenord i eduroam-nätet kan leda till att användarnamnet låser sig efter för många misslyckade inloggningsförsöken.

När du har bytt lösenord ska du komma ihåg att också uppdatera lösenordet som lagrats i enheter och program!

 

  Byte av Eduroams lösenord

  Efter byte av Cubblin Keyring-lösenordet

  Efter byte av Keychain-lösenord i Mac

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp