Användning av de gemensamma utrymmen för informationsteknik

IT-centralen, biblioteken och vissa institutioner erbjuder allmänna utrymmen för informationsteknik, dessa utrymmen är öppna för alla studerande. (i Flamma) Maskinerna i dessa utrymmen kräver universitets användar-ID, det finns inte besöks-ID att tillgå till. På maskinerna finns de vanligaste programmen installerade som används vid universitetet samt Software Portal, som du kan använda för att installera program utöver standardprogrammen. I utrymmen finns också printrar och kopieringsmaskiner. I vissa utrymmen, som till exempel i lärocentret Aleksandria, finns det även scanners och s.k. multimediamaskiner med större programutbud. Det är skäl att följa god sed i arbetsutrymmen och ge andra arbetsro genom att undvika högt tal och genom att respektera personalen.

  Instruktioner för användning av de gemensamma maskinerna

  I vissa utrymmen kan du också reserva grupparbetsutrymmen och i Aleksandria finns det också ett grupparbetsområde där det är tillåtet att prata. I vissa av dessa utrymmen finns det datamaskiner och av-apparater.

  Till vissa utrymmen är det möjligt att få en s.k. nattanvändningsnyckel, vilket möjliggör utnyttjandet av utrymmen också utanför öppethållningstiderna. Studerande måste avlägga en pantavgift, sedan kan nyckeln avhämtas från användartillståndsdisken vid antingen Aleksandria (Centrum). Nyckeln är avgiftsfri för personalen. Nyckeln är alltid personlig och det är inte tillåtet att använda nyckeln för att släppa in någon annan i dessa utrymmen. I nattanvändningsutrymmena gäller vissa regler.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp