Förbindelse utanför universitet

Förbindelse utanför universitet

Universitetet har nättjänster som av licensskäl bara kan användas i universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda dessa tjänster på en dator utanför universitetets nätverk, är det bara möjligt om du skapar en skyddad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server. Se installationsguiden för VPN-klienten.

Obs! Det är inte alla universitetets online-resurser som kräver en VPN-anslutning. Vissa tjänster, till exempel Flamma, är tillgängliga från alla nätverk.

Den vanligaste teknik som används för denna typ av anslutningar är VPN.

För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

Via den webbläsarbaserade VPN-portalen kan man använda vissa av universitetets webbtjänster utan att installera några separata VPN-program på datorn.

In recent days, several members of the university community have reported that Google is showing them Russian-language search results. There’s no need to worry. Read more in Flamma.

Vill du ansluta till din grupp- eller hemkatalog från utanför universitetet? Instruktioner finns här.

Vill du använda bibliotekets e-resurser på distans? Bibliotekets instruktioner finns här.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer utanför universitetets nätverk:
Använd alltid den datasäkra OpenVPN-anslutningen i nätverk utanför universitetet. Då hålls programmen och datasäkerheten uppdaterade.


 

Bruksanvisning

Använd uh-vpn-helsinkifi-only (eller HY-TUN) -anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

  •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
  •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd uh-vpn-allroute (eller HY-VPN) -anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

  •   All trafik går datasäkert via universitetet 
  •   Belastar universitetets nätverk mer 

Fjärranvändning av virtuell arbetsstation

Många interna tjänster vid universitetet kan användas genom fjärranvändning av virtuella arbetsstationer. Mer information om dem finns i denna anvisning.

För sporadisk användning behöver du inte installera ett separat program för den virtuella arbetsstationen, eftersom du kan använda den virtuella arbetsstationen via webbläsare på adressen https://vdi.helsinki.fi

Klientprogram som behövs finns färdigt installerade på universitetets arbetsstationer. Vid behov kan du installera programmet också på din hemdator. Anslutningen till den virtuella arbetsstationen är automatiskt skyddad.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp