Landningssida

Förbindelse utanför universitet

Vill du ansluta till din grupp- eller hemkatalog från utanför universitetet? Instruktioner finns här.

Universitetet har nättjänster som av licensskäl bara kan användas i universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda dessa tjänster på en dator utanför universitetets nätverk, är det bara möjligt om du skapar en skyddad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste teknik som används för denna typ av anslutningar är VPN. Datorer som använder VPN-anslutning tilldelas universitets IP-adress, och all nättrafik från datorn leds via universitetets nätverk när anslutningen är igång.

För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

Via den webbläsarbaserade VPN-portalen kan man använda vissa av universitetets webbtjänster utan att installera några separata VPN-program på datorn. Logga in på portalen via adressen https://www.vpn.helsinki.fi. Detaljerad information om användning av portalen hittar du längre ner på sidan.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer utanför universitetets nätverk:
Använd alltid den datasäkra Pulse Secure-VPN-anslutningen i nätverk utanför universitetet. Då hålls programmen och datasäkerheten uppdaterade.

 

Anslutning via klientprogrammet OpenVPN

När man använder VPN-programmet krypteras trafiken från den egna datorn fram till VPN-servern som finns innanför universitetets brandvägg, och datorer som använder VPN-anslutningen tilldelas universitets IP-adress. Det sistnämnda gör det möjligt att använda flera tjänster som är begränsade till universitetets datorer.

De operativsystem som stöds är Linux, Mac OS X och Windows.

Installationsinstruktioner

Användningsinstruktioner

 

VPN-anslutning med Pulse Secure

VPN-klientprogram Pulse Secure har införts vid universitetet. Den applikationen ersätter det tidigare programmet OpenVPN och finns förinstallerad på personalens bärbara arbetsstationer.

Anslutning via VPN-portalen

Med VPN-portalen är det möjligt att hämta hem- och gruppkataloger från universitetets mikronät för bearbetning på hemdatorn och ladda upp dem igen till universitetets server. Genom portalen kan man dessutom bland annat använda SAP-programmet, som universitetets administration behöver, och vissa bibliotekstjänster.

Instruktioner