Landningssida

Förbindelse utanför universitet

Ökad OpenVPN-kapacitet för att underlätta distansarbete 

IT-centret har ökat kapaciteten i OpenVPN-tjänsten genom att lägga till en ny hy-tun-anslutning. Den nya anslutningen uppdateras automatiskt i alla Windows-datorer som administreras centraliserat. 

Öppna OpenVPN i aktivitetsfältet i Windows genom att högerklicka på ikonen.

Efter uppdateringen ser OpenVPN-menyn ut så här:

OpenVPN-asetukset

Bruksanvisning

Använd den nya hy-tun-anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

  •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
  •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd hy-anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

  •   All trafik går datasäkert via universitetet 
  •   Belastar universitetets nätverk mer 

 

Vill du ansluta till din grupp- eller hemkatalog från utanför universitetet? Instruktioner finns här.

Universitetet har nättjänster som av licensskäl bara kan användas i universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda dessa tjänster på en dator utanför universitetets nätverk, är det bara möjligt om du skapar en skyddad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste teknik som används för denna typ av anslutningar är VPN.

För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

Via den webbläsarbaserade VPN-portalen kan man använda vissa av universitetets webbtjänster utan att installera några separata VPN-program på datorn. Logga in på portalen via adressen https://www.vpn.helsinki.fi. Detaljerad information om användning av portalen hittar du längre ner på sidan.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer utanför universitetets nätverk:
Använd alltid den datasäkra Pulse Secure-VPN-anslutningen i nätverk utanför universitetet. Då hålls programmen och datasäkerheten uppdaterade.

 

Anslutning via klientprogrammet OpenVPN

När man använder VPN-programmet krypteras trafiken från den egna datorn fram till VPN-servern som finns innanför universitetets brandvägg, och datorer som använder VPN-anslutningen tilldelas universitets IP-adress. Det sistnämnda gör det möjligt att använda flera tjänster som är begränsade till universitetets datorer.

De operativsystem som stöds är Linux, Mac OS X och Windows.

Installationsinstruktioner

Användningsinstruktioner

Fjärranvändning av virtuell arbetsstation

Många interna tjänster vid universitetet kan användas genom fjärranvändning av virtuella arbetsstationer. Mer information om dem finns i denna anvisning.

Klientprogram som behövs finns färdigt installerade på universitetets arbetsstationer. Vid behov kan du installera programmet också på din hemdator. Anslutningen till den virtuella arbetsstationen är automatiskt skyddad. Du behöver inte använda en VPN-förbindelse, till exempel Pulse Secure.

För sporadisk användning behöver du inte installera ett separat program för den virtuella arbetsstationen, eftersom du kan använda den virtuella arbetsstationen via webbläsare på adressen https://vdi.helsinki.fi

VPN-anslutning med Pulse Secure

VPN-klientprogram Pulse Secure har införts vid universitetet. Den applikationen ersätter det tidigare programmet OpenVPN och finns förinstallerad på personalens bärbara arbetsstationer.

Anslutning via VPN-portalen

Med VPN-portalen är det möjligt att hämta hem- och gruppkataloger från universitetets mikronät för bearbetning på hemdatorn och ladda upp dem igen till universitetets server. Genom portalen kan man dessutom bland annat använda SAP-programmet, som universitetets administration behöver, och vissa bibliotekstjänster.

Instruktioner