Ändring av inställningar i programmet PuTTY

I programmet PuTTY kan du spara inställningar i anslutning till uppbyggnaden av förbindelsen eller programmets användbarhet.

 

Se Detaljerad hjälp flik för instruktioner

  Bakgrundsfärg och textens färg:

  Som standard är kommandoradens bakgrund svart och texten vit i PuTTY. Många vill emellertid hellre ha vit bakgrund och svart text. Färgerna ska ändras innan du loggar in.

  • Välj Colours i menyn Category.
  • Kryssa för Use system colours.
  • Om du vill kan du bestämma färgerna för bakgrunden, texten, kursorn osv. särskilt genom att för varje funktions del välja Select a colour to adjust och ange ett individuellt RGB-värde.

   

  Lagring av inställningar

  • Om du inte sparar inställningarna måste du alltid genomföra ändringarna innan du startar Putty på nytt. Spara inställningarna i menyn Category under Session (1).
  • Gör de inställningar du vill ha (2).
  • Ge inställningarna du genomfört det namn du vill använda under Saved Sessions (3).
  • Klicka på Save (4) för att spara inställningarna.

   

  Tillämpning av sparade inställningar

  • Börja använda sparade inställningar genom att välja inställningar i menyn under rubriken Saved Sessions och klicka Load (1).
  • Öppna förbindelsen genom att klicka Open (2).

   

  Lösningar på problemsituationer

  Om gruppkatalogerna (/home/ad/P-drive) inte visas på servern, gör följande ändringar i inställningarna:
  Advanced Site Settings > SSH > Authentication > GSSAPI: kryssa av Attempt GSSAPI authentication och key exchange.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp