Ändring av inställningar i programmet PuTTY

Tabs

Detaljerad hjälp

I programmet PuTTY kan du spara inställningar i anslutning till uppbyggnaden av förbindelsen eller programmets användbarhet.

Bakgrundsfärg och textens färg:

Som standard är kommandoradens bakgrund svart och texten vit i PuTTY. Många vill emellertid hellre ha vit bakgrund och svart text. Färgerna ska ändras innan du loggar in.

 • Välj Colours i menyn Category.
 • Kryssa för Use system colours.
 • Om du vill kan du bestämma färgerna för bakgrunden, texten, kursorn osv. särskilt genom att för varje funktions del välja Select a colour to adjust och ange ett individuellt RGB-värde.
  putty_asetukset_1.jpg

 

Lagring av inställningar

 • Om du inte sparar inställningarna måste du alltid genomföra ändringarna innan du startar Putty på nytt. Spara inställningarna i menyn Category under Session (1).
 • Gör de inställningar du vill ha (2).
 • Ge inställningarna du genomfört det namn du vill använda under Saved Sessions (3).
 • Klicka på Save (4) för att spara inställningarna.
  putty_asetukset_2.jpg

 

Tillämpning av sparade inställningar

 • Börja använda sparade inställningar genom att välja inställningar i menyn under rubriken Saved Sessions och klicka Load (1).
 • Öppna förbindelsen genom att klicka Open (2).
  putty_asetukset_3b.jpg

 

Lösningar på problemsituationer

Om gruppkatalogerna (/home/ad/P-drive) inte visas på servern, gör följande ändringar i inställningarna:
Advanced Site Settings > SSH > Authentication > GSSAPI: kryssa av Attempt GSSAPI authentication och key exchange.