Användning av X-fönstersystem med hjälp av programmet Xming

Interaktivt användande av statistikprogram och matematiska program för Unix kräver oftast användning av X-fönstersystem. Med hjälp av X-fönstersystem kan du skapa en fjärranslutning till en Unix-dator och använda din arbetsstation som terminal för programkörningar.

Programmet Xming kan installeras på universitetets arbetsstationer från Software Center. Till hemdatorer kan programmet laddas från internet på adressen http://sourceforge.net/projects/xming.

 

  Att starta Xming

  • Starta XLaunch i Start-menyn

    

  • Välj Multiple windows och klicka på Next
   .

    

  • Välj Start no client. Klicka på Next.

    

  • Klicka på Next.

    

  • Klicka på Finish.

    

  • Fönstret stängs och programmet startas i bakgrunden i meddelandefältet i Windows. Programmet kan stängas genom att man klickar på programmets ikon med musens högra knapp och väljer Exit.

   

  Inloggning på en Linux-dator

  • Starta PuTTY. Kontrollera att Enable X11 forwarding är valt i punkten X11.

    

  • Skapa förbindelsen till någon Unix-server i punkten Session, t.ex. till servern markka.it.helsinki.fi. Skriv serverns namn i punkten Host Name (or IP Address). De andra punkterna lönar sig att lämna i standardinställningarna.

    

  • Inställningarna som krävs är nu gjorda. Klicka på Open för att öppna förbindelsen.
  • Skriv in ditt användarnamn och tryck Enter på tangentbordet. Till näst ber Unix-enheten om lösenord. Skriv in ditt Unix-lösenord i kommandoprompten. Inmatningen av lösenordet syns inte på något vis i terminalfönstret. Tryck på Enter på tangentbordet.

   

  Att starta X-fönstersystemet

  • Starta ett program du vill använda, t.ex. stata. Notera att alla program inte har installerats på alla Unix-datorer. Stata finns på maskinen pultti.it.helsinki.fi. Programmets grafiska version startas med kommandot xstata.

    
  • Stata öppnas i X-fönstersystemet.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp