Bildande av PuTTY-anslutning till en Linux-dator

Med programmet PuTTY kan man bilda en krypterad anslutning till en Linux-dator.

För att överföra filer mellan en lokal dator och en Linux-dator behöver du ett skilt program, t.ex. WinSCP. PuTTY är ett textbaserat kommandoradsprogram. För grafiskt arbete med Linux-datorerna behöver du ett skilt program, t.ex. Xming.

Se Detaljerad hjälp flik för instruktioner

Att ansluta

 • Starta programmet från Windows startmeny: Start > All Programs > PuTTY > PUTTY.
 • Virusskyddet kan varna om programmet vid första användningen. Tillåt användningen av programmet genom att klicka på Allow.
 • Skriv in namnet på någon av Linux-servrarna i fältet Host Name (or IP address), t.ex. markka.it.helsinki.fi.
 • Det lönar sig att använda standardinställningarna för de andra punkterna:
  • Port: 22
  • Protocol: SSH
 • Klicka på Open då du fyllt i informationen.
 • Nästa steg är att logga in på Linux-datorn. Skriv ditt användarnamn efter texten login as och tryck på Enter på tangentbordet.
 • Grundinställningen i PuTTY är att kommandoradens bakgrundsfärg är svart och textens färg vit. Flera användare vill dock hellre ha vit bakgrund och svart text. Det finns skilda instruktioner för hur man byter inställningar >>
 • Skriv in ditt lösenord efter användarnamnet. Lösenordet du skriver syns inte i fönstret på något vis. Tryck Enter på tangentbordet.
 • Då inloggningen har lyckats är anslutningen till Linux-datorn klar.

 

Avbrytande av förbindelsen

 • Avbrytande av förbindelsen sker med kommandot exit. Samtidigt stängs PuTTY-programmets fönster.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp