Eduroam på universitets datorer med Windows 10

Universitetets Windows-datorer är konfigurerade med eduroam-nätinställningar och nödvändiga certifikat. För att använda eduroam på dessa datorer behöver du endast ansluta till ett trådlöst nät (ofta via en brytare, men ibland även via ett program, beroende på datormodellen). Om datorn finns i eduroam-nätets täckningsområde kommer den att automatiskt försöka ansluta till nätet.

Tabs

Detaljerad hjälp

Om det finns tillgängliga trådlösa nät, meddelar Windows om dem i meddelandefältet. När du för musmarkören över nätverksikonen i meddelandefältet, visas ett meddelande om nätanslutningar.

win10-eduroam_connections_are_available-.png
  • Genom att klicka på nätverksikonen öppnas en lista över tillgängliga nät. Välj ur listan Eduroam och därpå Connect.
win10-eduroam_connect_to.png

Du loggar in på Eduroam-nätet med universitetets användarnamn och lösenord. Mata in användarnamn i formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) på den övre raden i inloggningsfönstret och ange ditt lösenord på den nedre raden. Klicka sedan på OK-knappen.

win10-eduroam-kirjautuminen.png

När du är ansluten visas vid eduroam i listan över nätanslutningar texten Connected, secured.

win10-eduroam_connected.png